Eski Eşin Soyadını Kullanma Dilekçesi Örneği

Eski eşin soyadını kullanma dilekçesi örneği, kadının boşandığı kocanın soyadını kullanması izni, kadının eski eşinin soyadını kullanması, kullanma davası

Bu makalemizde eski eşin soyadını kullanma dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. Medeni Kanunumuza göre, boşanma sonrasında kadının eski eşinin soyadını kullanması normal şartlarda mümkün olmaz. Boşanan kadın kızlık soyadını yani bekarlık soyadını kullanmaya devam eder. Ancak  Medeni Kanununun 173. Maddesinde kadının, boşandığı kocanın soyadını kullanmak hususunda menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verebileceği düzenlenmiştir. Kadının eski eşinin soyadını kullanması, yetkili Aile Mahkemesi’ne hitaben ele alacağı eski eşin soyadını kullanma dilekçesi örneği ile olur. Aile Mahkemesi Hakimi Kanun’un belirttiği koşulların var olduğuna kanaat getirirse isteğin kabulüne karar verir. Kadının eski eşinin soyadını kullanması ancak bu durumda yani eski eşin soyadını kullanma davası ile mümkün olur.

Eski Eşin Soyadını Kullanma Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 :  ………………………….

VEKİLİ                                   : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                                 : …………………………. 

D.KONUSU                           :Soyadı kullanma izni verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Davalı ile müvekkil …/…./….. tarihinde boşanmış olup, Adana … Aile Mahkemesi’nin …./…. Esas, …./…… Karar sayılı boşanma ilamı ve kesinleşme şerhi dava dilekçemiz ekinde arz edilmektedir. Müvekkil …… alanında tanınan, bilinen ve sevilen bir kimsedir. Ve eşinin soyismini markası haline getirmiş, çevresi tarafından bu isimle tanınmıştır. Ancak boşanma ile maalesef ki bekarlık soyadını almıştır.  Müvekkilin, Davalı eşinin soyadını kullanması mesleğini ve kariyerini devam ettirme yönünden zorunludur. Bu kullanmamın davalıya bir zararı da olmayacaktır.

Bu doğrultuda Müvekkilin, davalının soyadını kullanmasına izin verilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER    : 

  1. Adana … Aile Mahkemesi’nin …../……. Esas sayılı dosyası
  2. Nüfus kayıtları
  3. Tanık,
  4. Bilirkişi,
  5. Yemin
  6. Sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde  müvekkilin, eski eşinin  soyadını kullanmasına izin verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Hukuk sistemimizde avukat ile temsilin zorunlu olmamakla birlikte boşanma davasında, adana boşanma avukatı ndan hukuki danışma hizmeti almanız en büyük tavsiyemizdir.

Boşanmada eşlerin birbirinden maddi tazminat veya manevi tazminat talepleri de olabilir. Boşanma davalarında, tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir adana boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir