Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi örneği makalemiz sonunda sunulmaktadır.

Denetimli serbestlik müdürlüğünde; şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen kararları ve bu kararların yerine getirilmesine ilişkin hususlar ile komisyona yapılan başvuruları değerlendirmek ve bu konuda karar vermek üzere, müdürün veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, değerlendirme ve planlama, infaz, eğitim ve iyileştirme ile denetim bürolarında görevli birer personelin katılımıyla infaz işlemleri değerlendirme komisyonu oluşturulur. İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu kararı, katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.

İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunun kararlarına aşağıda arz edilen Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi örneği ile itiraz edilebilir.

İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunun görevleri Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 32. maddesinde düzenlenmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK İHLALİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADANA NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN               :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                          : Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun 02/07/2019 tarih ve 2019/……… İİDK sayılı kararına karşı itirazlarımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02/07/2019 tarih ve ……..  sayılı kararı ile 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiştir. Verilen karar ………  olan müvekkilin yurtdışında olması nedeniyle ……. tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu sırada …………  tarihinde Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun …… tarih ve 2019/…… İİDK sayılı kararı ile; müvekkilin erteleme süresinin sonunda müdürlüğe müracaat etmesi gerektiği, ancak bu müracaatı gerçekleştirmediği nedeniyle yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar verilmiştir. Karar neticesinde müvekkilin Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 44/1’inci maddesi gereğinde uyarılmasına karar verilmiş, bir yıl içinde yeni bir ihlal durumunun tespiti halinde tekrar uyarı yapılmadan dosyanın gereği için kararı veren ilgili mercie gönderileceği hususunun ihtarına karar verilmiştir.

Verilen karar usul ve yasaya aykırıdır, Şöyle ki;

1.MÜVEKKİL HAKKINDA VERİLEN TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK KARARININ ERTELENMESİ 01/07/2019 TARİHİNDE BİTMEKTE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 02/07/2019 TARİHİNDE BAŞLAMAKTADIR.

Nitekim müvekkilin 01/07/2019 tarihten sonra Türkiye’ye geleceği hususu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Dolayısıyla müvekkilin müdürlüğe müracaat edebileceği tarih 02/07/2019 tarihi olup, bu tarihte müracaatı beklenmeksizin ihlal kararı verilmiştir.

2. DİĞER YANDAN KARARDA MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNE AİT MAZERETİNİN OLMADIĞINA YER VERİLMİŞSE DE BU HUSUS DOĞRU DEĞİLDİR. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN 2019/…… SAYILI DOSYASINA, 01/07/2019 TARİHİNDE MAZERETLERİMİZİ BİLDİRİR DİLEKÇEMİZ …….. İŞ EMİR NUMARASI İLE GÖNDERİLMİŞTİR. 

İş bu dilekçemizde de bildirdiğimiz üzere müvekkil gemi kaptanıdır. Kaptanlık belgesi ve diğer tüm belgeler dilekçemiz ekinde mevcuttur. 01/07/2019 tarihinde …… firması ile imzaladığı kontrat nedeniyle yeniden yurtdışına çıkmıştır. Ekte yer olan 01/07/2019 tarihli Gemiadamı İş Akdi gereği işveren ……. bünyesinde 12 ay boyunca gemi üzerinde olacaktır.

Dolayısıyla müvekkilin …/…./2020 tarihine kadar yurt dışında bulunacak olması nedeniyle verilen karara uygun davranamayacağı, erteleme süresi 02/07/2019 tarihinde bittiğinden, söz konusu mazeretimizi bildirmek, ileride arz edileceği şekilde belgelendirmek ve müvekkil hakkındaki infaz işlemlerinin ilgili Yönetmelik gereğince ertelenmesini talep etmek amacıyla ekte yer alan 01/07/2019 tarihli dilekçemiz Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/….. sayılı dosyasına arz edilmiştir. Kararda ifade edildiği gibi yükümlülüğün ihlaline ilişkin herhangi bir mazeret bildirilmediği hususu doğru değildir.

Bu nedenlerle, tarafımıza ………… tarihinde e-tebligat olarak tebliğ edilen Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun 02/07/2019 tarih ve 2019/…….. İİDK sayılı kararına karşı itiraz etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER     : Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/…… sayılı dosyası, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün 2019/…… sayılı dosyası.

SONUÇ ve İSTEM      : Yukarıda arz edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun 02/07/2019 tarih ve 2019/…… İİDK sayılı kararının kaldırılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir