Ceyhan Ceza Avukatı

Ceyhan Ceza Avukatı

Ceyhan Ceza Avukatı

Ceza Muhakemesinin nihai amacı sanığın üzerine atılı suçun sabit olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  Bu doğrultuda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması sağlanır. 

Masumiyet Karinesi diğer bir ifadeyle Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesine göre; ceza davasında sanığın cezalandırılması bakımından herhangi bir soruna dair kuşkunun sanığın yararına değerlendirilmesi gerekir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. 

Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesine göre, ceza kovuşturması yetkisi kamu adına sadece cumhuriyet savcılarına verilmiştir.

Halka Açıklık İlkesine göre, kural olarak soruşturma aşamasının gizli, kovuşturma aşamasının aleni biçimde yürütülmesi gerekir.

Silahların Eşitliği İlkesine göre, savunma ve iddia makamı eşit imkanlara sahip olarak savunma ve iddiada bulunabilmelidir.

Adil yargılanma hakkı, herkesibağımsız ve tarafsız bir mahkemece, makul süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak yargılanmayı isteme hakkına sahip olması olarak tanımlanabilir. Buna göre herkes kendisine yöneltilen suçlama hakkında en kısa sürede ayrıntılı olarak haberdar edilmelidir. Ayrıca savunma hakkı kapsamında herkese savunmasını hazırlamak için gerekli zaman verilmeli, gereken kolaylık sağlanmalıdır.

Ceyhan Ceza Avukatı Ceza Yargılamasına ilişkin olarak;

  1. Ceyhan Ceza Avukatı olarak davanın her aşamasında müşteki ve sanık vekilliği.
  2. Ceza Mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği.
  3. Suç duyurusunda bulunulması.
  4. Hazırlık soruşturması sırasında dosya takibi.
  5. Ve Kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlar için dava takibi yapar.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir