Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık, Dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir. Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçunda fail bankacılık faaliyetlerini hileli olarak kullanarak veya kredi kurumlarının maddi varlıklarını araç olarak kullanarak haksız çıkar sağlamaktadır. 

Türk Ceza Kanunu‘nun 158/1-f maddesine göre; 

Dolandırıcılık suçunun;
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle … işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Bankaların,ödeme aracı olarak kullanılması halinde bu fıkra uygulanamayacaktır.

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık Suçunda;

  • Dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi halinde bu suça dair yargılama Ağır Ceza Mahkemesi‘nde yapılır.
  • Nitelikli dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, faile verilecek ceza yarı oranında artırılır.
  • Yine banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda faile verilecek ceza bir kat artırılır.

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları;

  • “…Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır…” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2014/20469 E, 2015/31149 K, 11/11/2015 T.)
  • “…Sanık …’ın muhasebe bölümünde çalışmakta olduğu … İnşaat şirketi adına çek keşide etme yetkisi olmamasına karşın şirkete ait … Bankası çek hesabından 06/02/2006 tarihli 3000TL bedelli çeki hamiline yazılı şekilde düzenleyerek imzalayıp katılan. … şirketine vermek suretiyle üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; sanığın, o dönem şirketi temsil ve imza yetkilisi olan. … tarafından kendisine verilen sözlü talimatla bu çeki onun bilgisi ve rızası dahilinde keşide ederek şirket işlerinde kullanmak sureti ile katılana verdiğini beyan etmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından. … şirketinin yetkilisi …’ın ve yine şirket ortağı olan. … temin edilerek konu ile ilgili olarak, bu çekin keşide edilmesi konusunda sanığa sözlü bir yetki verip vermedikleri, çekin verilmesi ile ilgili bilgi ve rızalarının olup olmadığı da dahil detaylı beyanlarının alınması. sanığın bu şirket adına şirketin çek hesabını kullanarak verdiği başka çekler olup olmadığının, varsa ödenip ödenmediğinin, çekin verilmesine konu ilişkinin şirketin ticari işleri kapsamında kalıp kalmadığının araştırılması ile sanığın kastının tespit edilmesinin ardından hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
    Bozmayı gerektirmiş…” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2013/10497 E, 2015/23123 K, 07/04/2015 T.)

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir