Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Kanunumuza göre boşanmada anlaşma yapılabilir, taraflar anlaşma neticesinde evlilik birliğini sona erdirebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Maddeye göre, anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için,

  1. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması,
  2. Eşlerin boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmaya varması,
  3. Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi, gerekmektedir.

Bu şartların yerine gelmesi halinde, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve boşanma anlaşmalı olarak sağlanabilecektir. Evliliğin bir yıldan az sürmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlarda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokol ile resmileştirmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokol örneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Düzenlenecek protokol, boşanma iradesi ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında maddeler barındırmalı ve kanuna uygun biçimde tanzim edilmelidir. Hazırlanan protokolde çocukları durumu (velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması vb) ve boşanmanın mali sonuçları (mal rejimi, tazminat, nafaka vb) hususlarındaki anlaşma eğer hakim tarafından uygun bulunmazsa hakim, gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilecektir.

Hakim ancak bu şartlar yerindeyse boşanmaya karar vereceğinden anlaşmalı boşanma protokolünün doğru ve kanuna uygun biçimde hazırlanması çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmada anlaşma sağlanması sebebiyle, çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürede sonuç alınabilecek bir dava türüdür. Mahkeme tarafından uygun görülen duruşma gününde tarafların her ikisinin de hazır olması ve beyanda bulunması zorunludur. Bu şekilde tarafların her ikisini de hazır olması halinde çoğunlukla tek celsede karar alınabilmekte, boşanma sağlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tarafların Duruşmaya Gelmemesi Halinde Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin her ikisinin de duruşma gün ve saatinde mahkeme duruşma salonunda hazır bulunması zorunludur. Zira hakim, eşleri bizzat dinleyip iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmedikçe boşanmaya karar veremez. Bu olmazsa olmaz (conditio sine qua non) şartlardan bir tanesidir. Eşlerden birinin duruşmaya katılmaması halinde boşanma sağlanamaz ve anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döner.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların boşanma iradeleri ve boşanmanın sonuçları ile ilgili hazırladıkları protokol ile davalarını açmaları halinde sağlanabileceği gibi, çekişmeli olarak başlayan boşanma davasının, davanın ilerleyen aşamalarında tarafların uzlaşması halinde anlaşmalı boşanmaya dönebilmesi de mümkündür. Taraflar her aşamada boşanmada anlaşma yapabilir.

Çekişmeli boşanma davaları gerek delillerin toplanma sürecinin uzun sürebilmesi gerekse mahkemelerimizin yoğunluk durumu sebebiyle uzun süreler alabilmektedir. Bu nedenle her iki eş bakımdan da uzun ve meşakkatli bir süreç olan çekişmeli boşanma davaları gerek özel hayatın tüm ayrıntıları ile mahkemeye dökülmesi gerekse ortak çocuğun menfaati göz önüne alınarak bir an önce bitirilmek amacıyla boşanmada anlaşma sağlanmaktadır.

Ve ancak, sırf bu uzun ve meşakkatli davanın sona erdirilebilmesi amacıyla çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya çevrilmemeli, boşanmaya çekişmeli olarak devam edilmesi halinde alınacak sonuç ile anlaşmalı boşanma halinde alınacak sonuç bir boşanma avukatı nezdinde ayrıntılı biçimde incelenmeli ve buna göre davranılmalıdır. Aksi halde, sırf davayı bitirebilmek için ağır şartlar içeren bir boşanma protokolünün kabul edilmesi, geriye dönüşü imkansız sonuçlar doğuracak, kişiler mağdur olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Harç ve Ücretler Ne Kadardır?

Boşanma davasının açılabilmesi için, dava dilekçesi ile birlikte mahkemenin tevzi bürosuna başvurulması ve harç ve giderlerin ödenmesi gerekmektedir. 2018 adli yılı için anlaşmalı boşanma davası mahkeme masrafları 350 ila 500 Türk Lirası arası değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası için avukatlık ücreti ise her olayın içinde bulundurduğu koşullara göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden net bir ücret belirlenmesi mümkün değildir. Zira sözde kolay bir işlem gibi görünen anlaşmalı boşanma davalarında avukatın üzerinde düşünüldüğünden fazla iş düşmekte, eşler ile birlikte veya tercihe göre ayrı ayrı yapılacak toplantılar neticesinde boşanma isteğinin ve şartlarının görüşülmesi, protokolün hazırlanması, dava dilekçesinin hazırlanması, duruşma günü alınması, duruşmalara katılınması, kararın kesinleştirmesi, gibi özveri gerektiren pek çok işlem mevcuttur.

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, 0322 999 7 444 veya 0507 057 5 335 nolu telefonlardan arayarak bilgi talep edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir