Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali dolandırıcılık suçunun daha hafif cezası gerektiren halidir. Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçunda soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. Şikayet olmazsa soruşturmaya başlanmaz.

Türk Ceza Kanunu‘nun 159. maddesine göre; 

“Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık Suçunda;

  • Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde bu suça dair yargılama Asliye Ceza Mahkemesi‘nde yapılır.
  • Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçunda soruşturma ve kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır.
  • Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde suç uzlaştırmaya tabidir.

Dolandırıcılık Suçunun Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla İşlenmesi İle İlgili Yargıtay Kararları;

  • Takibi şikayete bağlı bir suç olan hukuki bir ilişkiye dayanan alacağı tahsili amacıyla dolandırıcılık suçuna  dair olarak, T.C.K.nın 73/6 maddesi uyarınca sanıkların şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmedikleri konusunda beyanlarının saptanarak sonucuna göre hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2012/1582 E, 2012/39526 K, 19/06/2012 T.) 
  • “…Her ikisi de daha az cezayı gerektiren hal başlığı altında düzenlenen TCK’nın 211. maddesinde bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahtecilik suçu ile TCK’nın 159. maddesinde bir ilişkiye dayanan alacağı tahsili amacıyla dolandırıcılık suçlarının oluşması için aralarında bir hukuki ilişkinin gerçekte var olması sahteciliğin bu ilişkinin varlığının ispatı için yapılması dolandırıcılığın ise bu hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağın tahsili için yapılması gerektiği, sanığın hissedar olacağına yönelik ibraz ettiği bir protokol ve vekaletname varken, sanığın sahte vekaletname düzenleyip noterden satışı içeren vekaletnameler çıkartmak suretiyle aracı ve ticari plakanın başkasına tamamen devretmesinde hukuki ilişkinin varlığının ispatından ve alacağın tahsilinden bahsedilemeyeceği, TCK’nın 159 ve 211. maddelerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve zincirleme şekilde sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması yerine vasıfta hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması…” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2014/2029 E, 2016/5548 K, 30/05/2016 T)

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir