Adli Yardım Talebi Dilekçesi

adli yardım talebi dilekçesi, adli yardım talebi dilekçe örneği, adli yardım talepli dilekçe, adli yardım nedir, adana avukat, adli yardım reddedilirse

Bu makalemizde adli yardım talebi dilekçesi konusuna değineceğiz. Adli yardım nedir sorusunun cevabı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. Maddesinde verilmiştir. Düzenlemeye göre, Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Adli yardım talebi dilekçe örneği makalemizin devamında yer almaktadır. Ancak konuya geçmeden önce adli yardım nedir, adli yardım talebi nedir, adli yardım talebi nasıl yapılır, adli yardım talebi reddedilirse ne yapılır gibi soruların cevaplarına değinmek istiyoruz.

Adli Yardım Nedir?

Adli yardım kurumu esasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde sözü edilen adil yargılama hakkının bir tezahürü niteliğindedir. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında başvurucudan istenen mahkeme harcının çok yüksek miktarda olması durumunda devletin mahkeme harcı almaktaki menfaati ile başvuranın mahkemeler vasıtasıyla hakkını korumaktaki çıkarları arasında adil bir denge bulunmadığı kabul etmekte ve başvuran yararına ihlalin varlığı sonucuna varılmaktadır.  (AHİM, 19.06.2001 gün, başvuru no: 28249/95, Kreuz/Polonya) (AHİM, 26.06.2007 gün, başvuru no: 25321/02, Ülger/Türkiye).

Adli yardım yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet sağlar. Ayrıca adli yardım hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

Adli Yardım Talebi Nedir? Adli Yardım Talebi Nasıl Yapılır?

Adli yardım talebi dilekçesi ile asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeye başvurarak adli yardım talep edilebilir. Talepte bulunan kişi adli yardım talebi dilekçesi içeriğinde iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri de sunmalıdır. Talepte bulunanın adli yardım talebi dilekçesi nde yargılama giderlerini karşılamaktan yoksun olduğunu ispatlar belgeleri sunmaması halinde adli yardım talebi reddedilebileceği unutulmamalıdır. Adli yardım talebi reddedilirse, bu karara karşı Adli yardım talebinin reddi kararına karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir.

Adli Yardım Talebi Dilekçesi

ADANA ……… MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ………………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : ………………..

KONU : Müvekkilin adli yardım talebi dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. Maddesine göre, Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler hükmüne amirdir.
  2. Bu doğrultuda müvekkil yargılama harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda değildir. Şöyle ki;
  • Müvekkil davalının evden ayrılması ve cezaevine girmesi nedeniyle tek başına geçimini sağlayamayacağından ……’daki aile konutundan ayrılarak …..’daki ailesinin yanına sığınmıştır.
  • Müvekkil hiçbir işte çalışmamaktadır
  • Dosya kapsamında bulunan TAKBİS ve araç sorguları müvekkilin üzerine kayıtlı hiçbir malvarlığının bulunmadığını açıkça göstermektedir.
  • Dosyada mevcut bulunan mali ve ekonomik durum araştırmaları da müvekkilin mali durumunun iyi olmadığını ortaya koymaktadır
  • Müvekkil avukat talebinde A….. Adli Yardım Bürosuna başvurarak kendisine avukat atanmasını talep etmiştir, bu doğrultuda müvekkile yapılan atamamız neticesinde vekilliğini yürütmekteyiz.
  • Ayrıca müvekkilin fakir ve yardıma muhtaç olduğunu gösterir …/…/…… tarihli fakirlik kağıdı da dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde adli yardım talebi mizin kabulü ile müvekkilin dava ile ilgili harç ve masraflar bakımından adli yardımdan faydalanmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir