Adana Velayet Avukatı

ADANA VELAYET AVUKATI

Adana velayet avukatı konusu, velayet davalarında titizlikle irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Velayet davası eşlerin ortak çocuklarının velayeti konusunda eşlerin aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle açılan davalardandır. Görülen adana velayet davası veya örneğin çocuğun velayetini alma konusunda açılan velayetin değiştirilmesi davaları iyi takip edilmesi gereken teknik bilgi ve birikim isteyen davalardandır. Aksi halde çocuğun ve anne-babanın mağduriyetine neden olabileceğinden davanın adana velayet avukatı ile birlikte yürütülmesi gerekir.

VELAYET DAVASINI ETKİLEYEN UNSURLAR NELERDİR? ADANA VELAYET AVUKATI

Genel kabule göre hakim, velayet davası sırasında velayetin kime verileceğini takdir ederken sadece çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmalıdır. Buna velayetin belirlemesinde çocuğun üstün yararı ilkesi denilmektedir.

Ayrıca çocuğun yeterli idraka sahip olması halinde onun da görüşünün alınması gerekir. Küçük yaştaki çocuklar bakımından ise, bu yaştaki çocuk anne bakım ve şefkatine muhtaç olacaktır. Bu nedenle yüksek yararı aksini gerektirmediği sürece yaşı küçük olan çocuğun velayeti anneye bırakılmalıdır.  Ancak çocuğun menfaati aksini gerektiriyorsa velayetin babaya verilmesi de mümkündür.

Kardeşlerin birbirinden ayrılmaması da Yargıtay’ın gözettiği kıstaslardan biridir. Zira kardeşlerin birbirinden ayrılması sonucunda, kişisel gelişimleri etkilenebilecektir. Ayrıca adana velayet davası sırasında Adana Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenebilir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ADANA VELAYET AVUKATI

Her anne baba çocuğunun velayetinin kendisinde olmasını istese de aile mahkemesi hakimi bu isteklerle bağlı değildir.  Velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi mümkündür.  Velayeti alan tarafın çocuğun bakımını yapamaması, çocuğun bakımını aksatması, çocukla eskisi gibi ilgilenilmemesi halleri velayetin değiştirilmesi sebeplerindendir. Ancak velayeti alan ebeveynin yeniden evlenmesi hali tek başına velayetin değiştirilmesi konusunda yeterli sebep değildir.

Velayetin değiştirilmesini isteyen tarafın neden bu istekte bulunduğunu, velayetin neden kendisine verilmesi gerektiğini, velayet değişikliği yapılmasının çocuğa daha fazla menfaat kazandıracağını net biçimde açıklamalı ve somut deliller ile desteklemelidir.

ADANA VELAYET AVUKATI 

Unutulmamalıdır ki;

  • Velayet davası konusunda anne babanın velayet konusunda yaptığı anlaşmalar hakimi bağlamaz.
  • Velayet davası için önemli olan “çocuğun üstün yararıdır” Çocuk taraflardan hangisinin yanında daha iyi durumda olacaksa velayet ona verilir.
  • Velayetin belirlenmesinde tarafların boşanmadaki kusurları, maddi durumları, yaşı vb. hususlar çocuğun üstün yararını etkilemediği müddetçe göz önünde bulundurulur.

Her velayet davasının kendi somut şartları içinde değerlendirilmesi gerekir. Velayet davalarında mahkemeler birçok etkeni değerlendirmekte, birçok konuya dikkat etmektedirler. Adana velayet avukatı hakimlerin velayet davalarında değerlendirdikleri birçok kıstas ve konuları bildikleri için başarılı davalar yürütebilmektedirler.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana velayet avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir