İşsizlik Sigortası Teminatı Davası

işsizlik sigortası teminatı, işsizlik sigortası teminatı davası, işsizlik teminatının ödenmemesi, işsizlik sigortası poliçe, işsizlik teminatının ödenmemesi, işsizlik teminatı davası, işsizlik sigortası teminatı davası, işsizlik sigortası, işsizlik teminatının ödenmemesi, işsizlik sigortası teminatı davası işsizlik sigortasından kaynaklanan tazminat, İşsizlik sigortası teminatının ödenmemesi, işsizlik teminatının ödenmesi,adana tüketici hakları avukatı,

Bu makalemizde işsizlik sigortası teminatından ve işsizlik sigortası teminatı davası ndan bahsedeceğiz. Sigorta şirketleri ile yapılan bu tip sigortalarda işsizlik teminatının ödenmemesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sigorta şirketleri sigortalının işsiz kalma durumunun işsizlik sigortası poliçe şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle işsizlik teminatının ödenmemesi yoluna gidebilmektedir. Bu durumda işsizlik teminatı davası veya işsizlik sigortası teminatı davası olarak da bilinen davanın açılması gerekebilmektedir.

İşsizlik Sigortası Teminatı Davası

İşsizlik sigortası ile amaçlanan mesleki faaliyetin korunması olmayıp, gelirin korunmasıdır. Bu itibarla, dava konusu sözleşmenin nitelendirmesi yapılırken, sözleşmenin sigortalının işsiz kalma rizikosu nedeniyle gelirden mahrumiyetini önlemeye yönelik bir sözleşme olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İşsizlik teminatının ödenmemesi durumunda sigortalının tüketici, yapılan işlemin de tüketici işlemi olduğu kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre de işsizlik sigortası teminatı davası Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/14452 E, 2018/6382 K, 17.10.2018 T sayılı kararında da bu duruma değinmiş işsizlik teminatının ödenmemesi durumunda açılacak işsizlik sigortası teminatı davasında “…Dava, işsizlik sigortasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir. Tüketici konumundaki davacı tarafından açılan işbu davada tüketici mahkemesinin görevli olduğu ancak, mahalde ayrı bir tüketici mahkemesi bulunmadığından, mahkemenin tüketici mahkemesi sıfatıyla görevli olduğu nazara alınarak karar verilmesi gerekir….” şeklinde karar vermiştir.

İşsizlik sigortası teminatının ödenmemesi durumunda açılacak bu davalarda, yazılacak dava dilekçesinde neden işsizlik teminatının ödenmesi gerektiğinin açık ve duru bir dille anlatılması elzemdir. Bu bakımdan açılacak davalarda alanında uzman bir  adana tüketici hakları avukatından hukuki yardım almakta fayda vardır.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , işsizlik teminatının ödenmemesi durumunda açılacak davaların yanı sıra  adana tüketici hakları avukatı olarak, ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıklarda. ayıplı mal ve hizmet dolayısıyla ortaya çıkan zararın tazmininde. tüketici kredisi sözleşmesi dosya masrafı vb ad altında alınan ücretlerin iadesinde. tip sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin uyuşmazlıklarda. taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hususunda hizmet sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir