Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi

Ziynet eşyalarının iadesi dava dilekçesi, ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği, altınların iadesi davası dilekçe, adana boşanma avukatı

Bu makalemizde ziynet eşyalarının iadesi dava dilekçesi ne yer vereceğiz. Ziynet eşyalarının iadesi ayni olarak yapılabileceği gibi eşyaların elde bulunmaması durumunda nakdi olarak da yapılabilir. Bu makalemizde verilen ziynet eşyalarının iadesi dava dilekçesi, düğünde takılan altınların aynen iadesi, ziynet eşyalarının iadesi aynen sağlanamıyorsa bedelinin ödenmesi talebine ilişkindir.

Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 :  ………………………….

VEKİLİ                                   : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                                 : ………………………….

D.KONUSU                            :Düğünde takılan ziynet eşyalarının iadesi dava dilekçesi arzıdır.

ALACAK MİKTARI                :  …………..-TL

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Davalı ile müvekkil …/…./…. tarihinde evlenmiş olup, müvekkilin sürekli olarak davalının maddi ve manevi şiddetine maruz kalmıştır. Evlilik hayatı boyunca bir gün dahi mutluluğu yakalayamayan müvekkil en son olarak davalının kendisini darp etmesi üzerine, …/…/…… tarihinde polisi aramıştır. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı tutanağa bağlamış ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında korumaya alınmıştır.

2. Müvekkil ortak konuttan bu şekilde apar topar ayrılmış, bu olaydan sonra da davalıya karşı Adana … Aile Mahkemesi’nin …../……. Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmıştır. Ancak kişisel eşyası dahil hiçbir eşyasını almadan evden ayrılmak zorunda kalan müvekkil mağdur olmuştur.  Müvekkile düğün esnasında … adet çeyrek altın, … adet yarım altın, … adet tam altın, …. adet set takılmıştır. Söz konusu ziynet eşyaları davalıda kaldığından, ziynet eşyalarının iadesi için iş bu davayı açmış bulunmaktayız.

HUKUKİ DELİLLER    : 

  1. …./…./….. tarihli polis tutanakları,
  2. Adana … Aile Mahkemesi’nin …../……. Esas sayılı dosyası
  3. Düğün cdsi,
  4. Düğün fotoğrafları
  5. Nüfus kayıtları
  6. Tanık, Bilirkişi, Yemin ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yukarıda cins ve kıymeti yer alan ziynet eşyalarının müvekkile aynen iadesine, ziynetlerin bulunmaması halinde bedeli olan ….TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Hukuk sistemimizde avukat ile temsilin zorunlu olmamakla birlikte boşanma davasında, adana boşanma avukatı ndan hukuki danışma hizmeti almanız en büyük tavsiyemizdir.

Boşanmada eşlerin birbirinden maddi tazminat veya manevi tazminat talepleri de olabilir. Boşanma davalarında, tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir adana boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir