Yetkisizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi örneği, ceza mahkemesi yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi nasıl yazılır, adana ceza avukatı, ceza yetki itirazı

Bu makalemizde yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. Yer verilen yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi örnek mukabilinde olup, dilekçe içeriğinin somut olaya göre uyarlanması gerekir. Ceza Mahkemelerinin verdiği yetkisizlik kararına itiraz halinde örnek dilekçeden faydalanılabilir.

Yetkisizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

ADANA … AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
ADANA … AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No         : 20../…. Esas 20../…. Karar

YETKİSİZLİK KARARINA İTİRAZ EDEN
SANIK              : ……………………..

VEKİLİ              : Av. Selce MARAŞ BÜKEN
Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:95/101 Seyhan/ADANA

KONU              : Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20../…. Esas sayılı dosyasından haksız ve hukuka aykırı biçimde, hatalı olarak verilen yetkisizlik kararına karşı itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20../…. Esas sayılı dosyası ile “………” suçunu işlediği iddiası ile yargılanan müvekkilin, “Suç yerinin ………. olduğu” gerekçesiyle; YETKİSİZLİK kararı verilmiş ve dosyanın yetkili ………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir. Verilen karar usule, yasaya ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına aykırıdır. Bu nedenle iş bu yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi sunmak zorunluluğumuz doğmuştur. Şöyle ki;

SOMUT OLAYDA HAKSIZ MENFAATİN ELDE EDİLDİĞİ YERİN ADANA İLİ SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI TARTIŞMASIZDIR. DOLAYISIYLA YETKİLİ MAHKEMELER ADANA AĞIR CEZA MAHKEMELERİDİR.

Öncelikle dolandırıcılık suçlarında menfaatin elde edildiği yer suçun tamamlandığı yerdir. Konuyla ilgili güncel Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. Bu kapsamda olmak üzere konuyla ilgisi olması bakımından; Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2016/8280 Esas, 2016/8862 Karar sayılı 17/10/2016 tarihli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2016/4983 Esas, 2017/5516 Karar sayılı 06/02/2017 tarihli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2017/34458 Esas, 2018/602 Karar sayılı 05/02/2018 tarihli, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2015/15021 Esas, 2015/29798 Karar sayılı 12/10/2015 tarihli, karar özetleri aşağıya alınmıştır.

“…Dolandırıcılık suçlarında suç yerinin haksız menfaatin fiilen elde edildiği yer olduğu, somut olayda ise hileli hareketler ile iradesi fesata uğratılan şikayetçi tarafından yatırılan paranın şüpheli kişi veya kişiler tarafından İstanbul ilinde bulunan bir bankamatikten çekildiği anlaşılmakla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıığının yetkili olması ve mahkemece Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olması CMK’nın 309.maddesi gereğince bozmayı gerektirmiştir. ” (Yargıtay 23. Ceza Dairesinin 2016/8280 Esas, 2016/8862 Karar sayılı 17/10/2016 tarihli kararı)

“…Dosya kapsamına göre, … 15. Ceza Dairesinin 06/04/2015 tarihli ve 2015/4473 esas, 2015/23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunda iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, suç yerinin haksız menfaatin temin edildiği yer olan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden… “ (Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2016/4983 Esas, 2017/5516 Karar sayılı 06/02/2017 tarihli kararı)

“…Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle…” (Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2015/15021 Esas, 2015/29798 Karar sayılı 12/10/2015 tarihli kararı)

Yukarıya alınan ve CMK 309 maddesi gereğince verilen Yargıtay kararları dikkate alındığında eylemin tamamlandığı yerin haksız menfaatin elde edildiği yer olduğu açıkça belirtilmektedir. Suçlarda menfaatin elde edilmesi, paranın harcanması, bankadan çekilmesi veya bankaya yatırılması ve böylece şüphelinin veya sanığın hesabına geçmesi arasında bir fark yoktur.

ARZ EDİLEN YARGITAY İÇTİHATLARI DOĞRULTUSUNDA YARGILAMAYA ADANAAĞIRCEZA MAHKEMESİ’NDE DEVAM EDİLMESİ GEREKİRKEN, YETKİSİZLİK KARARI VERİLEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Nitekim gerek TCK ve CMK tarafından gerekse Yargıtay içtihatlarınca soruşturma ve kovuşturmanın ancak ve ancak suçun işlendiği yerde yapılabileceği, dolandırıcılık suçunda ise suçun işlendiği yerin haksız menfaatin elde edildiği yer olduğu açıkça düzenlenmiştir. Somut olayda görülmektedir ki; Adana …. Ağır Ceza Mahkemesi görevli ve yetkili olduğu yargılama hakkında haksız şekilde ve yetersiz gerekçe ile yetkisizlik kararı vermiştir.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, yetkisizlik kararına itiraz dilekçesi nin kabulü ile, Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20../…. Esas 20../…. Karar sayılı yetkisizlik kararına itirazlarımızın kabulüne, yargılamanın görevli ve yetkili Adana Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık …………… Müdafi
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir