Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Vasi tayini dilekçe örneği ne makalemizde yer veriyoruz. Vasi tayini dava dilekçesi örneği olarak da bilinen dilekçe örneği içeriğimizde, adana avukat

Vasi tayini dilekçe örneği ne makalemizin devamında yer verilmektedir. Vesayet yani  yaş küçüklüğü ve kısıtlılık nedeniyle kişiye vasi atanması Türk Medeni Kanunu’na göre mümkündür. Vesayet davasında yargılama usulü  Medeni Kanunun 409. ve 410. maddesinde düzenlenmiştir. Vesayet davasında görevli ve yetkili mahkeme kısıtlının yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “Vesayet Nedir?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Açılacak vesayet davasında makalemizde yer verdiğimiz vasi tayini dilekçe örneği yani vasi tayini dava dilekçesi kullanılabilir.

Vasi Tayini Dilekçe Örneği

…………….… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

VASİ TAYİNİ TALEP EDEN   : ………..………….…

VEKİLİ                                   : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                                     : Müvekkilin oğlu/eşi/annesi ……………….’ne vasi tayini talebimizi içerir dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkilin oğlu/eşi/annesi  ……………….. TC kimlik numaralı …./…../….  Doğum  tarihli ………………… hakkında ……………………. tarafından düzenlenen ekli sağlık kurulu raporu ile ……. Oranında engelli olduğu tespit edilmiştir. Müvekkilin oğlu/eşi/annesi  …… engeli nedeniyle günlük hayatını idame ettirememekte, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu nedenle müvekkilin ……………….’e vasi tayin edilmesi için iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. nedeni ile günlük yaşam içinde zaruri ihtiyaçlarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından, huzurdaki iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER                           :  ……… Hastanesinden alınan …./…./…… tarihli sağlık raporu, hastane kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                            : Müvekkilin ……………….. TC kimlik numaralı …./…../….  Doğum  tarihli …………………’ın tasarrufları yapabilmesi için müvekkilin  vasi olarak tayin edilmesini  saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Vesayet davası iyi takip edilmesi gereken teknik bilgi ve birikim isteyen davalardır. Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat, boşanma, velayet, nafaka, tazminat, vesayet  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir