Usulsüz Tebligat Nedir?

Usulsüz tebligat nedir, usulsüz tebligat öğrenme tarihi, usulsüz tebligatın ispatı, tanıkla ispat, yazılı delil ile ispat, adana avukat selce maraş büken

Tebligatın Kanun‘da belirtilen usullere uygun biçimde yapılması gerekir. Zira tebligat işlemlerinin usulsüz biçimde yapılması hak kayıplarına sebebiyet verebilir, hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına gelebilir. Dolayısıyla usulsüz tebligat yani tebligat kurallarına uygun biçimde yapılmayan tebliğ halinde ilgilinin buna itiraz hakkı vardır. Bu makalemizde usulsüz tebligat nedir, usulsüz tebligatın ispatı nasıl yapılır, usulsüz tebligat tanık ile ispat edilebilir mi gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Usulsüz Tebligat Nedir?

Usulsüz tebligat nedir sorusunun cevabı en basit anlatımıyla, tebligat kurallarına uygun yapılmayan tebligattır. Usulsüz tebligat kural olarak geçersizdir. Usulsüz tebligat halinde ilgilisine tebliğ yapılmamış sayılır.

Ancak tebligat usulsüz olsa dahi, ilgili kişi tebliği öğrenmiş yani muttali olmuş ise tebligat geçerli sayılır. Bu doğrultuda usulsüz tebligat halinde ilgilisinin usulsüz tebliği öğrenme tarihi, öğrendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak esas alınır. Nitekim Tebligat Kanunu’nun 32. maddesine göre de; usulsüz tebligat öğrenme tarihi tebliğ tarihi olarak esas alınır. Düzenlemeye göre;Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.

Yine Tebligat Kanunu Yönetmeliği’nin 53. maddesinde usulsüz tebligat ile ilgili Kanun’a paralel bir düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye göre;  Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliği öğrenmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış sayılır. Muhatap, her ne şekilde olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi alırsa ya da bunların içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır. Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir. 

Usulsüz Tebligatın İspatı

Usulsüz tebligatın ispatı ancak yazılı delille mümkündür. Usulsüz tebligatın ispatı konusunda tanık dinlenemez.

Uulsüz tebligatın tanıkla ispatı mümkün değildir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2011/96 Esas, 2011/15379 Karar sayılı kararında da bu duruma değinilmiştir. Kararda özetle; “…H.G.K.’nun 12.2.1964 tarih ve 1967/172-107 Sayılı kararında da benimsendiği üzere öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez. Öte yandan satış ilanı tebliğ edilmeyen şikayetçinin dava açma süresi belirlenirken ihaleden haberdar olma durumu tanık dinleme yolu ile saptanamaz. ( HGK’nun 25.3.1998 tarih ve 1998/12-233-248 K. ). Tebligat Kanun’un 32. maddesinin uygulanabilmesi için öncesinde ilgilisine bir tebligat yapılması veya tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemeden iade edilmesi gerekir. Somut olayda şikayetçiye satış ilanı tebliğe çıkarılmadığı için 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanma imkanı da bulunmamaktadır. Bir başka mahkeme dosyasında icra müdürlüğünün tanıklığı doğrultusunda şikayetçinin ihale gününden haberdar olduğu gerekçesiyle istemin reddine de karar verilemez.” 

Ancak usulsüz tebligatın ispatı yani ilgilinin usulsüz tebligat muttali olduğu iddiası yazılı delil ile ispat olunabilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2010/20009 Esas, 2011/1885 Karar sayılı kararında bu duruma değinmiş ve kararında özetle; “…7201 Sayılı Tebligat Kanununun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. Şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulunun 12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez. Bu durumda mahkemece tanık beyanları esas alınarak borçlunun satıştan haberdar olduğunun kabulü doğru değildir.”

Tebligat Hukuku ile ilgili olarak “21/2 Tebligat Nedir?” başlıklı makalemize buradan, “İlanen Tebligat Nedir?” başlıklı makalemize ise buradan ulaşabilirsiniz. Borçlunun Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılacak mernis adresine tebligat talebine buradan ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir