Soruşturma Raporu Örneği

Soruşturma raporu örneği, disiplin soruşturma raporu, idari soruşturma raporu örneği, soruşturma raporu nasıl hazırlanır, yazılır, adana idari dava avukatı

Bu makalemizde soruşturma raporu örneği ne yer vereceğiz. Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında soruşturma raporu hayati öneme sahiptir. Bu nedenle makalemizin sonunda usulüne uygun bir disiplin soruşturma raporu örneği ni paylaşıyoruz. Ancak öncelikle soruşturma raporu nasıl hazırlanır sorusuna kısa bir cevap vermeyi uygun görüyoruz.

Soruşturma Raporu Nasıl Hazırlanır?

İdari soruşturma raporu, yukarıda da belirttiğimiz gibi disiplin soruşturması için hayati öneme sahiptir. Disiplin soruşturma raporu nasıl hazırlanır sorusunun cevabı ise pozitif olarak mevzuatla belirlenmektedir. Yine doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır. Buna göre, disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması gerekir. Disiplin soruşturmasında memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konulması gerekir.

Soruşturmacının olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması gerekir. Disiplin soruşturma raporu nda ilgili olay ile ilgili tüm delillerin değerlendirilmesi gerekir. Örneğin tanık dinlendiyse tanık ifadeleri de raporda yer almalıdır.

Soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin, soruşturma veya ön inceleme raporu düzenlemekle yükümlü bulunduklarından, bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri disiplin soruşturma raporu nda getirdikleri tekliflerden, karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.

Soruşturma Raporu Örneği

………………………………………………’NE

DOSYA NO: ……………..

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU
 1. SORUŞTURMA EMRİ: Buraya soruşturma emrini veren makam ile emrin tarih ve sayılı yazılmalıdır.
 2. SANIĞIN KİMLİĞİ: Buraya sanığın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri ile yaptığı görev yazılır.
 3. SORUŞTURMANIN KONUSU: Kısaca soruşturmaya konu olayın ne olduğu yazılır.
 4. SUÇ: …………………………………….
 5. SUÇ TARİHİ: …./…./…….
 6. İNCELEME: Bu bölümde soruşturma konusu olayın ne olduğu açıklanmalıdır. Soruşturmaya ne şekilde başlandığı, bu kapsamda nelerin incelendiği, şikayetçi, sanık ve varsa tanık ifadeleri ile soruşturma kapsamında yapılan diğer işlemler özetlenir.
 7. DEĞERLENDİRME: İncelenen deliller ışığında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılır.
 8. SONUÇ ve TEKLİF: Bu bölümde yapılan değerlendirme ışığında, olayın suç teşkil edip etmediği ve suç teşkil ediyorsa bu suçun ve verilecek cezanın karşılığı olan Kanun maddesi, tekerrür ve indirimin hangi nedenle uygulanacağı ya da hangi nedenle uygulanamayacağı, sanık hakkındaki teklif açık ve somut olarak belirtilir. …./…../……..

………………………………………

EKLER:

 1. Soruşturma Dosyası.
 2. Dizi Pusulası

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir