Savunma İsteme Yazısı Örneği

siplin soruşturmasında savunma isteme yazısı örneği, disiplin soruşturmasında memurdan istenecek savunma istem yazısı örneği, adana idari dava avukatı

Bu makalemizde yer almaktadır. Memur disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı soruşturmanın usulüne uygun biçimde ilerlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı nı ceza vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu ister. Makalemizin devamında savunma isteme yazısı örneği de paylaşılmaktadır.

Disiplin Soruşturmasında Savunma İsteme Yazısı

Memurdan savunma isteme yazısı istenmesi Anayasanın 129/2. maddesinin de bir gereğidir. Anayasamıza göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği belirtilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesinde de; devlet memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği hükmüne amirdir. Ayrıca memura 7 günden az olmamak üzere savunma süresi tanınmalıdır.

Görüleceği üzere savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği temel ilke olarak belirlenmiştir. Memurdan disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı istenmesi, ilgisine güvence sağlamaktadır. Ancak bu güvencenin, amacına uygun şekilde sağlanması için, ilgili kamu görevlisinin hakkındaki iddiaları, bu iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fillerin hukuki nitelendirmesini ve önerilen disiplin cezasını öğrenmesi sağlanarak, savunma yapmasına imkan tanınmasının hukuken zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı örneği nde kamu görevlisinin disiplin cezasıyla cezalandırılmadan önce savunması alınırken disiplin suçunu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeli ve savunma isteme yazısı nda belirtilmelidir.  Bu şekilde memurun disiplin suçunu oluşturan eyleminin hangi disiplin kurallarını ihlal ettiği ortaya konulmalıdır. Bütün bu hususlar kendisine bildirilmeyen memurun, gerektiği gibi savunma yapamayacağı, dolayısıyla kendisine tanınmış savunma hakkını kullanamayacağı açıktır. Dolayısıyla disiplin soruşturmasında memura tebliğ edilecek savunma isteme yazısının bu unsurları da içermesi gerekir. Aşağıda usulüne uygun savunma isteme yazısı örneği ne yer verilmiştir.

Usulüne uygun savunma almadan verilen disiplin cezası nın açılacak iptal davası ile iptal edilebileceğini buradaki makalemizde incelemiştik. Yine disiplin soruşturması savunma örneği ne de buradaki makalemizde değinmiştik.

Disiplin Soruşturmasında Savunma İsteme Yazısı Örneği

SAYI:

KONU:                                                                                                                                        …/…./………

Sayın ; …………………………….

…./…./…… tarihinde meydana gelen ………………….. olayı ile ilgili olarak hakkınızda yapılan soruşturmada, disiplin suçu teşkil eden ………….. eyleminize ilişkin savunmanızı iş bu disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı nı tebliğ aldığınız tarihten itibaren 7 gün içinde tarafıma iletmenizi; bu süre içinde savunma vermediğiniz takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılarak, mevcut delillere göre karar verileceğinin bilinmesini rica ederim.

…………………………………


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir