Reddi Miras Dava Dilekçesi

reddi miras dava dilekçesi

Reddi miras dava dilekçesi örneği makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle reddi miras dilekçesi örneğine geçmeden önce, reddi miras nedir, reddi miras davası, reddi miras süresi gibi konulara açıklık getirmekte fayda görüyoruz.

Reddi Miras Nedir?

Miras kural olarak, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçmiş sayılır. Mirasın intikalinde külli halefiyet gereği miras bırakanın tüm malvarlığı bir kül halinde, yani hem alacakları hem de borçları mirasçılarına geçer. Bu durumda mirasçılar miras bırakanın malvarlığına ve alacaklarına sahip olurken, borçları ile de sadece tereke ile değil kendi malvarlıklarını da kapsayacak şekilde sorumlu olurlar. Mirasçılar, miras bırakanın bu şekilde kendilerine intikal edecek malvarlığındaki borçlardan sorumlu olmak istemiyorlarsa reddi miras davası açmak ve mirasın reddi istemek zorundadırlar.

Reddi miras nedir sorusunun cevabı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 605 ve devamı maddelerinde mirasın reddinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Hem yasal hem atanmış mirasçılar reddi miras dava dilekçesi ile mirası reddedebilirler.

Reddi Miras Süresi

Reddi miras süresi4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 606 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; hem yasal hem atanmış mirasçılar için reddi miras süresi üç aydır. Süre , yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Mirasın hükmen reddi halinde ise herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Nitekim 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 605 maddesinin 2. fıkrasına göre; Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Reddi Miras Davası

Reddi miras davası, yasal mirasçılar için mirasbırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde açılması gereken bir davadır. Dava açılmaz ve miras reddedilmezse, mirasın kabul edildiği anlamına gelir. Ki bu durumda da makalemizin başında bahsettiğimiz üzere, mirasçılar mirasbırakanın borçlarından kişisel malvarlıkları ile sorumlu olacaklardır. Reddi miras davası görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Reddi miras davası yetkili mahkeme ise mirasın açılacağı yer mahkemesidir. Reddi miras avukat aracılığı ile yapılabilir

Reddi Miras Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                               : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                               : Müteveffa ………..’dan kalan mirasın reddi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkilim, müteveffa ………….’nın yasal mirasçısıdır. Müteveffa …/…/….. tarihinde vefat etmiştir.

2. Müteveffa, ölümünden önce çok miktarda borç yapmış olup, kendisi hakkında sağlığında açılıp kesinleşen icra takipleri ve henüz icra takibine konu edilmemiş borçları mevcuttur. Tereke borca batık haldedir.

3. Bu doğrultuda müvekkilin (eşi/babası/oğlu/kızı) rahmetli ………..’nın mirasının kayıtsız şartsız reddi için iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER                             : Müteveffanın ölüm kaydı, nüfus kayıt örneği, mirasçılık belgesi, malvarlığı araştırması, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda belirtilen nedenler dahilinde müteveffa ………’nın mirasının borca batık olduğunun tespiti ve müvekkillerin mirası reddettiklerine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…..

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

 

Adana avukat, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosuolarak, diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “Reddi Miras Dava Dilekçesi

  1. Elif Reply

    ben Elif akbaş mağdurum devletten hiç yardım alamadım bundan 3yil önce kaynanam yatalakti küçük kaynim annesinin adına bir BMW aldı 11kardeşten imza istedi 10kardeş imza verdi bir kardeş imza vermedi ve şuanda hepimiz bu araba sahibi olarak görünüyoruz 3çocuğumla ortada kaldım ben mirastan men edilmek istiyorum

  2. Yücel mustafa Reply

    Reddi miras yapıldığı zaman sgk dan topladığımız sigortası ile alacağımız maaşı ni engellermi yoksa reddi miras yaparak ondanda vaz mı geçmiş oluyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir