Ortak Velayet Nedir?

ortak velayet nedir

Ortak velayet nedir sorusunun cevabına geçmeden önce velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayetin belirlenmesinde esas kriterler nelerdir, çocuğun üstün yararı ilkesi gibi hususlara değinmekte fayda görüyoruz.

Velayet Davası Nedir?

Türk Hukuk Sisteminde, velayet hakkı evlilik birliği boyunca hem anne hem babaya ait olan yani ortak kullanılan kişiye bağlı haklardandır. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesine göre;

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.”

Boşanma halinde velayet anne veya babadan birine verilebilir. Velayetin belirlenmesinde önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Her anne baba çocuğunun velayetinin kendisinde olmasını istese de aile mahkemesi hakimi bu isteklerle bağlı değildir.  Velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi davası mümkündür.  

Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanunu çocuğun velayetinin anne veya babadan birine verileceğine hükmetmiş, ortak velayet hususu Medeni Kanunumuzda düzenlenmemiştir. 

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet nedir sorusunun cevabı medeni kanunumuzda yer almamaktadır. Ortak velayet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek-7 Protokolünde yer verilmiş bir haktır. Ülkemizce de bu protokolün onaylanmasıyla ortak velayet hususu bir iç hukuk normu haline gelmiştir.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek-7 Protokolün 5. Maddesinde;

Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarında ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.

Söz konusu protokolün Ülkemizce onaylanması ile birlikte, söz konusu hüküm bir iç hukuk normu niteliği kazanmıştır. Dolayısıyla şartlarının oluşması halinde ortak velayet kararı verilebilmesi mümkündür. Ortak velayet kararı verilmesi halinde çocuğun velayet hakkı sadece anneye veya sadece babaya ait olmaz. Bu durumda anne ve baba boşanma gerçekleşmiş dahi olsa, tıpkı evlilik birliği devam ederken olduğu gibi velayet hakkını birlikte kullanırlar.

Velayet davası nedir, velayet kime verilir konusunda ayrıntılı makalemizi buradan okuyabilir,

Velayet davası iyi takip edilmesi gereken teknik bilgi ve birikim isteyen davalardır. Aksi halde çocuğun ve anne-babanın mağduriyetine neden olabileceğinden davanın adana velayet avukatı ile birlikte yürütülmesini tavsiye ediyoruz.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir