Öğretim Görevlisi Kadrosunda Bilim Sınavı İptal Davası

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI İPTAL DAVASI EMSAL KARAR

Bu makalemizde başarı ile sonuçlandırdığımız öğretim görevlisi kadrosunda bilim sınavı iptal davası elde ettiğimiz bir emsal karar doğrultusunda öğretim görevlisi bilim sınavını kazanamayan adaylar bakımından nasıl iptal davası açılabileceğini ve bu davaların hangi şartlarda kabul edileceğini değerlendirmeye çalışacağız. Öğretim görevlisi bilim sınavı iptal davası çoğunlukla Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilim sınavının veya bilim sınavının notlandırmasının şüpheli bulunduğu durumlarda açılmaktadır. Bu şekilde yapılan öğretim görevlisi bilim sınavına karşı dava açmak mümkündür.

Nitekim Yönetmeliğin 12. maddesine göre “Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.” hükmüne amirdir. Dolayısıyla bilim sınavı sonuçları belirleyici olmakta, öğretim görevlisi sınavı iptal davası da yapılan bilim sınavının ve bilim sınavının notlandırmasının değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı İptal Davası

Bu yazımızda da bir Üniversite’nin öğretim görevlisi kadrosu için yapılan bilim sınavında düşük puan verilerek elenen müvekkilimiz adına yürüttüğümüz davanın sonucuna aşağıda yer veriyoruz. Öğretim görevlisi bilim sınavı iptal davası olarak açtığımız dava ve yapılan yargılama sonucunda müvekkilin haklılığı tespit edilmiş, yapılan araştırma neticesinde bölüm başkanının akrabası olan adayın aslında kadroya atanacak yeterlilikte olmadığı ortaya çıkmıştır. Böylece kişiye özel akademik kadro ilanı uygulamasının da bir anlamda önüne geçilmiştir. Verilen karar ile bilim sınavına verilen cevaplar objektif değerlendirildiğinde atanan adayın değil müvekkilin puan ortalamalarının daha yüksek olacağı, dolayısıyla müvekkilin kadroya atanması gerektiği ortaya konmuştur. (Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamıştır)

1
3
2

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili burada detaylı bilgi vermiştik. Yine akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan , öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki yazımızda ise daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararını paylaşmıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir