Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma ileride birbiriyle evlenmek niyetinde olan iki kişinin bu konudaki niyetlerini dile getirmeleridir. Nişanlanma nedir sorusuna en temel cevabı Türk Medeni Kanunu’nun 118. maddesi vermiştir. Maddeye göre nişanlanma ancak evlenme vaadiyle olur. Eğer ortada her iki tarafın da ileride evlenme vaadi gerçekten yoksa yani taraflardan birisi diğerini bu konuda aldatmışsa ilişki nişanlanma olarak nitelendirilemez.

Nişanlanma Nedir?

 • Nişanlanma ancak “evlilik vaadiyle” olur.
 • Nişanlanma herhangi bir şekle tabi değildir. Nişanlanma iradesi açık veya örtülü olarak ortaya konabilir.
 • Nişanlanmada temsil geçerli değildir, nişanlanma iradesi bizzat nişanlanacak kişiler tarafından açıklanması gerekir.
 • Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.
 • Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.
 • Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.

Nişanlanmadan Doğan Haklar Nelerdir?

Nişanlanma nişanlananlar lehine bir kısım hakların doğmasını sağlar. Bunlar;

 1. Tanıklıktan Kaçınma Hakkı: Nişanlılardan birinin açtığı veya nişanlıya karşı açılan hukuk ve ceza davalarında, diğer nişanlı tanıklıktan kaçınabilir.
 2. Hakimlikten Kaçınma Hakkı: Nişanlanmış bir hakim, nişanlısının davasına bakmaktan kaçınabilir.
 3. Haksız Fiil Failinden Maddi ve Manevi Tazminat İsteme Hakkı: Nişanlılardan birinin öldürülmesi halinde, diğer nişanlı öldürenden maddi tazminat (destekten yoksun kalma tazminatı) ve manevi tazminat talep edebilir.
 4. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı: Nişanlıların evlenmeden önce mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı vardır.

Nişanlılık Nasıl Sona Erer?

 1. Evlenme: Nişanlılık dönemi nişanlıların birbiriyle evlenmesi ile sona erer. Ve ancak nişanlılardan birinin bir başkasıyla evlenmesi halinde de nişanın bozulacağı, dolayısıyla nişanın kendiliğinden sona ereceği kabul edilmelidir.
 2. Anlaşma: Nişanlılar kendi aralarında anlaşarak, nişanlılık ilişkisini sona erdirebilirler.
 3. Tek Yanlı Dönme: Nişanlılardan biri tek yanlı bir irade açıklamasıyla nişanlılığı sona erdirebilir. Buna nişanın bozulması da denir.
 4. Çifte Nişanlanma: Nişanlılardan biri bir başkasıyla ikinci defa nişanlanırsa bu durumda mevcut yani ilk yapılan nişanlanma sona erer.
 5. Ölüm ve Gaiplik: Nişanlılardan birinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde nişanlılık sona erer.
 6. Kesin Bir Evlenme Engelinin Ortaya Çıkması: Evlenme engelinin ortaya çıkması halinde nişanlılık da son bulur. Örneğin taraflardan birinin ayırt etme gücünü tamamen kaybetmesi bir evlenme engelidir, böyle bir durumda nişanlılık da sona erer.
 7. İmkansızlık: Nişanlılardan birinin Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesine uygun olarak cinsiyet değiştirmesi halinde nişanlanma son bulur.

Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları Nelerdir?

Nişanın sona ermesinin en önemli sonucu nişan hediyelerinin geri verilmesidir. Nişan her ne sebeple sona ermiş olursa olsun nişan hediyelerinin iadesi gerekir.  

Ayrıca, Türk Medeni Kanununa göre nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmadan tek yanlı olarak nişanı bozması veya nişanın bozulmasına kusurlu davranışıyla sebebiyet vermesi halinde diğer nişanlıya maddi ve manevi tazminat isteme hakkını tanımıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 123. maddesine göre; Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Adana boşanma avukatı olarak nişan hediyelerinin iadesi davasının incelendiği makalemize buradan, Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davasının incelendiği makalemize buradan ve nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davasının incelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir