Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka ödememe şikayeti, Nafaka borcunu ödememe cezası tazyik hapsi, adana avukat

Nafaka borcunu ödememe yani nafaka yükümlülüğünün ihlali Türk Hukuk Sisteminde tazyik hapsi uygulanması öngörülen bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda makalemizde nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka borcunu ödememe şikayeti gibi konulara değinmeye çalışacağız.

Nafaka Nedir?

Nafaka en basit tabirle para ödeme zorunluluğudur. Türk Hukuk Siteminde iştirak nafakası, tedbir nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakası olarak dört tür nafaka vardır. İştirak nafakası ile ayrıntılı bilgi almak için “İştirak Nafakası Nedir?”  başlıklı makalemizi buradan; yardım nafakası ile ilgili makalemizi buradan, yoksulluk nafakası ile ilgili bilgi almak için “Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?” başlıklı makalemizi buradan, tedbir nafakası ile ilgili makalemizi ise buradan okuyabilirsiniz.

Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Nafaka borcu hem ahlaki hem de toplumsal nedenlerden ötürü adi bir borç değildir. Nafaka borçlusu herhangi bir işte çalışmıyor dahi olsa mahkeme kararı ile hükmedilen nafaka miktarını her ay nafaka alacaklısına ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yani nafaka yükümlülüğünün ihlali halinde ise borçlunun tazyik hapsine mahkum edilmesi mümkündür. Nafaka borcunu ödememe cezası İİK’nun 344.maddesinde düzenlenmiştir.

İcra İflas Kanunun 344. maddesine göre;

Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafaka borçlusunun bu şekilde şikayet edilerek, tazyik hapsine zorlanabilmesi için; her şeyden önce nafakaya ilişkin mahkeme kararı bulunması, bu kararın icraya konması ve icra takibinin de kesinleştirilmesi gerekir. Şikayet için zamanaşımı süresi üç aydır. Dolayısıyla birikmiş nafaka alacakları için şikayette bulunmak mümkün değilse de, son üç aya ilişkin ödenmeyen nafaka alacakları için nafaka borcunu ödememe şikayet dilekçesi ile şikayette bulunulabilir. Dava icra ceza mahkemesinde görülür.

Düzenlemeden de açıkça anlaşıldığı üzere, nafaka alacaklısının şikayeti ile borcunu ödemeyen nafaka borçlusunun üç aya kadar tazyik hapsine mahkum edilmesi mümkündür. Nafaka ödememe cezası tazyik hapsidir yani zorlama hapsidir. Yani borçlu borcunu öderse tahliye edilir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir