Kategori: Ticaret ve İcra Hukuku

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ödeme emrine itiraz dilekçesi nereye verilir sorularını kısaca cevaplamanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Makalemizin sonunda borca itiraz dilekçesi örneği, ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği ne yer verilmiştir. İcraya itiraz en sık karşılaşılan ve en çok karıştırılan konulardan bir tanesidir. İcra takibinin niteliğine göre ödeme emrine itiraz süresi de itirazın yapılacağı merci de değişmektedir. Bu yazımızda paylaştığımız ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği ilamsız icra takiplerine mahsustur.

ÖDEME EMRİ NEDİR? BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ NEDİR? ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR? 

İlamsız icra takibi, alacaklının elinde bir sözleşme, senet vb herhangi bir belge olmadan dahi borçlu aleyhine başlatabilecek icra takibidir. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren borçlu, 7 gün içinde borca, faize, yetkiye, (varsa) borca dayanak belge üzerindeki imzaya itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde icra takibi durur. Borca itiraz dilekçesi icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne verilmelidir.

Bu 7 günlük borca itiraz süresi geçtikten sonra icra takibi kesinleşir. Ve ancak borçlunun ağır bir hastalığı veya ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmesini engelleyen makul bir sebep varsa bu durum ortadan kalktıktan sonra 3 gün içerisinde icraya itiraz edebilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 T.C. ……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2019/……

İTİRAZ EDEN BORÇLU : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

ALACAKLI GÖRÜNEN : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

VEKİLİ : ……….. (Ad soyad, TC Kimlik Numarası ve adresi)

KONU : Yetkiye ve Borca itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müdürlüğünüzün 2019/…… Es. Sayılı takibi ile başlatılan ilamsız icra takibinin ödeme emri müvekkile tebliğ edilmiş olup, söz konusu takip hakkında itirazlarımızı süresi içinde sunuyoruz.

Müvekkil şirketin alacaklı görünene böyle bir borcu yoktur. Alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi yoktur, sözleşme yapılmamıştır. Bu nedenle BORCA İTİRAZ ediyoruz.

Ayrıca müvekkil şirketin adresi “…………. Seyhan/ADANA” olmasına rağmen, takip, ADANA İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılması gerekirken, YETKİSİZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ OLAN ……… İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE başlatılmıştır. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ ediyoruz.

Müvekkilin alacaklı görünene borcu bulunmaması nedeniyle yetkiye, takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize itirazlarımızı bildirir; müvekkil aleyhinde yapılan iş bu icra takibinin durdurulmasını arz ve talep ederiz.

Borçlu Vekili
Av. SELCE MARAŞ BÜKEN

Borca itirazın süresinde ve usulüne uygun biçimde yapılmasında, bir adana icra avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.