Karşı Dava Nedir?

Karşı dava nedir, karşı dava açma şartları nelerdir, karşı dava dilekçesi, karşı dava açma süresi, karşı dava açma süresinin kaçırılması, boşanma davası

Bu makalemizde karşı dava hmk kapsamında değerlendirerek; karşı dava nedir, karşı dava açma süresi nedir, karşı dava dilekçesi ne zaman verilir, karşı dava harcı ne kadardır gibi soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle karşı dava nedir dediğimiz zaman açılmış ve görülmeye devam eden davada davalının aynı mahkemede davacıya karşı açtığı davadır. Karşı dava HMK’nın 132 ve 133 maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun hükmü karşı dava nedir sorusunun cevabını ve karşı dava açma şartlarını açıkça cevaplamaktadır.

Karşı Dava HMK Düzenlemeleri 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. maddesine göre;  Karşı dava açılabilmesi için; a) Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması, b) Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır. Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep
üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli
mahkemeye gönderilmesine karar verir. Karşı davaya karşı, dava açılamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 133. maddesine göre ise; Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir.

Karşı Dava Nedir?

Karşı dava nedir sorusuna makalemizin başında da ifade ettiğimiz üzere aynı davada davalının davacıya karşı açtığı davadır. Karşı dava açıldığı zaman davacı “davacı-karşı davalı” davalı ise davalı-karşı davacı” olarak anılır. Karşı dava ile farklı hükümler verilmesi önlenir, yargılama daha sağlıklı biçimde ilerler, ayrı bir dava açılmasından daha ekonomiktir ve usul ekonomisi ilkesine de uygundur.

Karşı Dava Açma Şartları

Ancak karşı dava açabilmek belli şartların yerine getirilmesi gerekir. Karşı dava açma şartları özetle, asıl davanın görülmekte olması; karşı davanın asıl dava ile aynı yargılama usulüne tabi davalardan olması ve asıl dava ile karşı dava arasında yakın bir ilişki bulunmasıdır. Dolayısıyla örneğin özel görevli bir mahkemenin alanına giren davada genel mahkemelerde karşı dava açılamaz. Yine asıl dava ile karşı dava arasında yakın bir ilişki bulunmalıdır. Bu yakın ilişki takas veya mahsup ilişkisi olabileceği gibi asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunmasından kaynaklanabilir. Örneğin kiralayanın açtığı tahliye davasında, kiracı tamirat bedellerinin tahsili davasını karşı dava edebilir. Karşı dava açma şartları örneklerle bu şekilde olup, somut olayın özelliklerine göre karşı dava açılıp açılmayacağı değerlendirilmelidir. Karşı dava açma şartlarını çoğunlukla karşıladığı için özellikle boşanma davalarında karşı dava açıldığını görmekteyiz.

Karşı Dava Açma Süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 133. maddesinin 1. fıkrasında da açıkça düzenlendiği üzere; karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Dolayısıyla karşı dava açma süresi davalının cevap süresidir. Örneğin basit yargılama usulüne tabi davalarda bu süre iki haftadır ve davalının karşı dava açma süresini kaçırmaması için iki haftalık cevap süresi içinde, ya cevap dilekçesi ile ya da ayrı bir karşı dava dilekçesi ile davasını ikame etmesi gerelkir.

Karşı dava açma süresinin kaçırılması halinde ne olacağı ise 133. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Esasa cevap süresi geçtikten sonra karşı dava açma süresi geçtikten sonra karşı dava açılırsa, davaların ayrılmasına karar verilir.

Yine karşı dava açma süresinin kaçırılması halinde gidilebilecek bir diğer yol da ayrı bir dava açıp, iki davaların birleştirilmesini talep etmektir.

Karşı Dava Harcı

Karşı dava aynı mahkemede görülse de ayrı harca tabidir. Karşı dava harcı yatırılmadan karşı dava açılmış sayılmaz. Nitekim Harçlar Kanunu’nun 6. maddesine göre, Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.

Karşı Dava Dilekçesi

Karşı dava süresi içinde asıl davanın görüldüğü mahkemeye verilecek cevap dilekçesi veya karşı dava dilekçesi ile açılır. Karşı dava dilekçesi nde karşı davanın dayandığı olaylar, ispat araçları vb tüm hususlar açıkça anlatılmalı ve açıklanmalıdır. Yine karşı dava dilekçesi nde neden karşı davanın kabul edilmesi ve eğer talep ediliyorsa asıl davanın neden reddedilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir