İstirdat Davası Nedir?

istirdat davası nedir? Dava nasıl açılır? istirdat davası açma süresi, istirdat davası yetkili ve görevli mahkeme, Sebepsiz zenginleşme, adana avukat

Bu makalemizde istirdat davası yani geri isteme davasını kısaca inceleyeceğiz. İcra İflas Kanunun 72. maddesinde düzenlenen istirdat davası kısaca, cebri icra tehdidi altında esasında borçlu olmadığı bir parayı ödeyenin, ödediği parayı geri almasını sağlayan bir davadır.

İstirdat Davası Nedir?

İcra İflas Kanunu’nun düzenlemesine göre;

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.

Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde
açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında
yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur

İstirdat davasının söz konusu olabilmesi için  davacının yaptığı ödemelerin herhangi bir takip prosedürü içerisinde ya da cebri icra tehdidi altında yapılmış olması gerekir. Yapılan ödemenin böyle bir niteliği yoksa bu dava açılamaz, ancak ödenen para Türk Borçlar Kanununun 78. maddesine göre geri istenebilir. (Bkz. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ, E. 2016/16593, K. 2017/1234, T. 1.3.2017) Paranın ihtiyati haciz tehdidi altında ödenmesi halinde de istirdat davası söz konusu olamaz.

Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

İstirdat Davası Açma Süresi

Kanun maddesinden de açıkça görüldüğü üzere dava, ödemenin yapılmasından itibaren bir sene içinde açılmalıdır. Bir yıllık süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu nedenle bu süre içerisinde dava açılmazsa davanın reddine karar verilir. Bu süre mahkemece kendiliğinden nazara alınır.

Bu bir yıllık süreyi geçiren borçlu artık paranın kendisine ödenmesini istirdat davası ile talep edemezse de, sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir alacak davası açabilir.

İstirdat Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Dava genel yetkili mahkemede görülür. Bu nedenle istirdat davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. İstirdat davasında yetkili mahkeme ise,davalının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir. Davanın davacısı borçlu, alacaklısı ise davalıdır.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir