İş Davalarında Husumetli Tanık Beyanları

İş davalarında husumetli tanık beyanları, işverenle husumeti olan tanık, tanığın işverene dava açması, husumetli tanık beyanları yargıtay, adana

İş davalarında husumetli tanık beyanları en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Tanık olarak dinlenen işçilerin, daha önce işveren aleyhine dava açmış olması halinde iş davalarında husumetli tanıklıklara itibar edilmemesi gerekir. Bu doğrultuda işçiler açtıkları davalarda birbirlerine tanıklık etmiş de olabilirler. Bu gibi durumlarda iş davalarında husumetli tanık beyanlarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu makalemizde işverenle husumeti olan tanıkların beyanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Yargıtay kararları ışığında inceleyeceğiz.

İş Davalarında Husumetli Tanıklık Yargıtay Kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2017/43396 E, 2018/4178 K, 21/02/2018 T

“…Somut olayda, fazla çalışma alacağının davalı işverene karşı dava açmış olan husumetli tanık beyanlarına göre belirlenmesi hatalı olmuştur. Fazla çalışma alacağı konusunda sadece işverene karşı dava açan tanıklarla ispat yoluna gidildiğinde, bu durumdaki tanıkların beyanını destekleyen başkaca somut deliller ya da işin mahiyetinin gerektirdiği durumlar veya herkesçe bilinecek maddi olguların bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerekir. Dosya içeriğine göre, fazla çalışmanın davalı işverenle husumetli olan tanık beyanlarından başkaca bir delille varlığı ispat edilmediğinden, mahkemece söz konusu alacağın reddi gerekirken, kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. ”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2017/26473 E, 2017/18035 K, 13/11/2017 T.

“…Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, davalı aleyhine dava açanlar tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılmalı ve salt bu tanıkların beyanı ile sonuca gidilmemelidir.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2017/14520 E, 2017/21754 K, 10/10/2018 T.

“…Her ne kadar mahkemece davacı tanık beyanları dikkate alınarak davacının 08:00-18:30 saatleri arasında çalıştığı kabul edilmişse de. Tanıklar ile davalı işverenin husumetli olduğu ve çıkacak karardan kendilerinin de menfaat sağlayacak durumda olduğu görülmektedir. Hal böyle olunca davalı tanık beyanlarına göre davacının 08:00-17:30 saatleri arasında çalıştığı esas alınarak fazla mesai alacağının hesaplanması gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır..”

İşçilik alacakları hesaplamalarının alanında uzman avukatlar nezdinde yapılması ve açılması muhtemel davanın bir adana iş avukatı ile takibi önem arz etmektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir