İlkelerimiz

1. Butik hizmet anlayışı çerçevesinde müvekkillerimiz ile birebir iletişim,
2. Müvekkillerimizin periyodik raporlamalar ile hukuki iş ve işlemleri hakkında bilgilendirilmesi,
3. Sır tutma yükümlülüğü çerçevesinde müvekkillerimizin uyuşmazlıkları ile ilgili hiçbir bilginin 3.kişiler ile paylaşılmaması,
4. Temiz ve açık hukuki ilişkiler kurma amacı doğrultusunda müvekkillerimizin hukuki iş ve işlemlerinin ayrıntıları ile açıklanması ve anlatılması,
5. Müvekkillerimiz ile karşılıklı güven içinde hukuki iş ve işlemlerin sürdürülmesi,
6. Müvekkillerimizin amaç ve menfaatine aykırı hareket edilmemesi,
7. Şeffaflık ve her türlü iş ve işlemde açıklık,
8. Amaca en uygun ve en güvenli yolun seçilmesi