İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

İftira suçu şikayet dilekçesi örneği, iftira suç duyurusu dilekçesi nasıl yazılır, iftira suçu nedir, adana ceza avukatı, adana iftira suçu avukat yardımı

İftira suçu şikayet dilekçesi bu suçtan ve iftiraya uğramaktan mağdur olan kişilerin sıklıkla yaptığı bir aramadır. Ancak iftira suçu şikayet dilekçesi örneği konusuna geçmeden önce, iftira suçu ile ilgili kısaca bilgi vermeyi daha sağlıklı görüyoruz. Daha ayrıntılı bilgilendirme yaptığımız “İftira Suçu Nedir?” başlıklı makalemizi buradan inceleyebilirsiniz. İftira suç duyurusu dilekçesi olarak kullanılabilecek örnek dilekçe makalemizin devamında yer almaktadır.

İftira suçu şikayet dilekçesi yazılmadan önce suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını incelemekte fayda vardır. Dolayısıyla suçun kanuni tanımına bakmak gerekir. Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesine göre; “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İftira şikayet dilekçesi verilebilmesi için suçun unsurlarının vuku bulmuş olması gerekir. Örneğin mağdura isnat edilen fiilin belirli ve somut veriler içermesi gerekir, aksi halde suç oluşmaz. Ya da failin, mağdurun suçsuz olduğu bildiği halde suç isnat etmesi gerekir. Eğer fail mağdurun suçsuz olduğunu bilmiyor veya bilebilecek durumda değilse suç oluşmaz. İftira suçu şikayet dilekçesi ilgili yerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılır ve iftira şikayet dilekçesi içeriğinde iftira suçunun fail tarafından nasıl işlendiğinin eksiksiz, duru ve somut bir anlatımla ele alınması oldukça önemlidir.

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : ………………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

ŞÜPHELİ : ………………………………

KONU : İftira suçu şikayet dilekçemizin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Şüpheli müvekkil ile husumetlidir. Husumete neden olan olayları kısaca arz etmek gerekirse; ………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Şüpheli güttüğü husumet nedeniyle müvekkili  …………………………………..…. iddialarıyla  şikayet etmiş ve müvekkil hakkında  sahtecilik, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Halbuki şüpheli kendisinin de bizzat içinde olduğu bu olayda müvekkilin bu suçları işlemediğini bilmektedir.
  3. Müvekkili iftirası ile itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli, müvekkil hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir.
  4. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20…./…….. sayılı soruşturması neticesinde maalesef ki iddianame düzenlenerek yargılamaya başlanmıştır. (Ek-1) Adana …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin  20…/……. Esas sayılı dosyası ile müvekkilin yargılaması yapılmış ve kovuşturma neticesinde müvekkilin beraatine karar verilmiştir. (Ek-2) Müvekkil hakkındaki hakkındaki beraat …/…/… tarihinde de kesinleşmiştir. (Ek-3)
  5. Müvekkilin hem itibarına  hem de kişiliğine yapılan bu iftira nedeniyle  şüpheli  hakkında iş bu şikayette bulunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re’sen ön görülecek hususlar neticesinde müvekkil hakkında asılsız isnatta bulunarak suç işleyen şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir