Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Hukuk istinaf dilekçesi örneği, hukuk mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi, hmk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesine istinaf, adana...

Hukuk istinaf dilekçesi örneği bu makalemizde yer vereceğiz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341 ve devamı maddelerinde istinaf yolu düzenlenmiştir.

HMK istinaf yoluna başvurulabilen kararlar başlıklı 341. maddesinde; İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.  Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

Mahkemeye makalemizin devamında sunduğumuz hukuk istinaf dilekçesi örneği ile başvurulabilir.

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
ADANA …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DURUŞMA TALEPLİDİR.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN
DAVACI : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………

KONU : Adana …. İcra Hukuk Mahkemesi’nin …. E, …. K , ….. T sayılı ilamına ilişkin istinaf başvurumuzun kabulü ile yeniden yargılama yapılarak yerel mahkeme kararının kaldırılması ile haklı davamızın kabulüne karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1.

2.

3.

SONUÇ ve İSTEM :  Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Daireniz’ce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde Adana …… İcra Hukuk Mahkemesi’nin ….. E, ….. K, ….. T sayılı ilamına ilişkin istinaf başvurumuzun kabulü ile yeniden yargılama yapılarak yerel mahkeme kararının kaldırılması ile haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir