Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

hakimin reddi dilekçesi örneği, hakimin reddi istemi dilekçesi, hakimin reddi talebi dilekçesi, hakimin reddi dilekçesi, adana avukat, hakimin reddi nedir

Hakimin reddi, hakimin davaya bakmakta tarafsızlığının şüpheye düştüğü hallerde ortaya çıkan, yargılamanın tarafsız ve doğru biçime ilerlemesini amaçlayan hukuki kurumdur. Hakimin reddi talebi mutlaka dilekçeyle yapılır. Hakimin reddi dilekçesi ret talebinin dayandığı sebepleri ve bu husustaki delilleri içermelidir. Kanun’a göre hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin varlığı hakimin reddi sebeplerinden en önemlisi ve ilkidir. Hakimin davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması, davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması, uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması, davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması, dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir.

Bu makalemizde hakimin reddi dilekçesi örneği yer almaktadır. Hakimin reddi nedir, hakimin reddi sebepleri nelerdir, hakimin reddi usulü nasıldır, hakimin reddi talebi nasıl incelenir gibi soruların cevapları için ayrıntılı makalemizi buradan inceleyebilirsiniz.

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../…… Esas 

DAVACI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

DAVALI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

KONU : Hakimin reddi talepli dilekçemizin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada görevli hakimin görülmekte olan davada daha önce …/…/….. tarihinde arabulucu olarak görev yaptığı anlaşılmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 36. Maddesine göre; “…Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir: …c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması” hali hakimin reddi sebebinin varlığının kabul edileceği durumlar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla hakimin somut olayda ………………..

Bu doğrultuda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca, işbu dilekçeyi sunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Yukarıda açıklanan nedenler ile, dosyamızda görevli Hakim ……..’ın reddini talep ettiğimizi bildirir, talebimizin kabulüne ve davamız için bir başka hakim görevlendirilmesine karar verilmesini saygı ile talep ederiz.

Davacı/Davalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir