Etiket: velayet kime verilir

Bu makalemizde çocuğun velayeti nasıl alınır, velayet her zaman anneye verilir mi, çalışmayan kadına velayet verilir mi, velayet babaya verilebilir mi sorularına cevap bulmaya çalıştık.

Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır?

Bu makalemizde özetle çocuğun velayeti nasıl alınır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Boşanma davalarında en sık karşılaştığımız sorun hem annenin hem babanın ortak çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istemesidir. Bu durumda çocuklar da boşanma davasının çekişme konularından biri haline gelmekte, her iki taraf da çocuğun velayeti nasıl alınır sorusunu sormaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, çocuğun velayeti nasıl alınır sorusunun cevabı anne veya babanın özelinde değildir. Önemli olan çocuğun hangi ebeveyninin yanında bilişsel ve maddi varlığını daha iyi idame edeceğidir. Bu noktada da daha önceki makalelerimizde sıklıkla üzerinde durduğumuz çocuğun üstün yararı ilkesi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çocuğun velayeti nasıl alınır sorusu teknik olarak yanlış bir sorudur, zira çocuğun velayeti alınmaz; çocuk üstün yararı hangi ebeveyninin yanında kalmasını gerektiriyorsa velayet ona verilir. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için adana boşanma avukatı olarak kaleme aldığımız diğer makaleleri inceleyebilirsiniz.

Velayet Hakkı Nedir?

Velayet hakkı evlilik devam ettiği sürece hem anne hem baba tarafından kullanılan, evlilik sona erdikten sonra da çocuğun korunması bakılması vb ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eşlerden birine tanınan bir haktır. Yine boşanma davasında veya boşanma davasından sonra da ortak velayet şeklinde velayet hakkının devam ettirilmesi mümkündür. Bu durumda velayet hakkı sadece anneye veya babaya verilmez. Ortak velayet kararı verilmesi halinde çocuğun velayet hakkını anne baba tıpkı evlilik birliği devam ederken olduğu gibi birlikte kullanırlar. Boşanma davasında ortak velayet hususunda ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır?

Çocuğun velayetini alabilme en önemli şartı çocuğun üstün menfaatinin velayetini isteyen ebeveyninin yanında kalmasını gerektirmesidir. Dolayısıyla çocuğun velayeti nasıl alınır sorusunun cevabı tarafların boşanma davası sırasında çekişme konusu yaptıkları olaylar değildir. Yani evlilik birliği devam ettiği sırada anne ve baba arasında yaşanan olumsuz olaylar, tarafların kusur durumu, zina vb hususların çocuğun velayetinin değerlendirilmesinde etkisi yoktur. Ancak elbette her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıdığı için her dosyanın münferit değerlendirilmesi, somut olayın şartlarına göre yorum yapılması gerekir. Normalde eşlerin birbirlerine karşı yönelttikleri fiiller, kusur durumu vb velayet davasında dikkate alınmazken; bu kusurlu davranışlar çocuğa da sirayet ediyorsa bu durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Velayet Her Zaman Anneye Mi Verilir?

Yine velayet davalarında sıklıkla karşımıza çıkan ve özellikle babalar tarafından sorulan sorulardan biri velayet her zaman anneye mi verilir sorusudur. Yargıtay’a göre küçük yaştaki çocuğun anne bakım ve şefkatine muhtaç olacaktır. Bu nedenle yüksek yararı aksini gerektirmediği sürece yaşı küçük olan çocuğun velayeti anneye bırakılmalıdır.  Ancak elbette bu durum kati bir kural anlamına gelmemektedir. Örneğin alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olan dolayısıyla çocuğa bakamayacak durumdaki anneye veya çocuklarını terk eden anneye velayet hakkının tanınması çocuğun üstün yararı ilkesine uygun düşmez. Dolayısıyla çocuğun velayetinin anneye verilmediği durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Velayet Babaya Verilebilir Mi?

Velayet her zaman anneye mi verilir sorusunun altında da belirttiğimiz gibi, velayetin babaya verilmesi de mümkündür. Çocuğun üstün menfaati babasının yanında kalmasını gerektiriyorsa velayet babaya verilebilir. Yine idrak kabiliyetini kazanmış çocuğa kimin yanında kalmak istediği de sorulabilir. Çocuğun babası ile kalmak istediğini söylemesi, çocuğun babası ile kalmasının daha menfaatine olması, annenin çocuğa bakamayacak durumda olması veya çocuğun velayetini istememesi vb durumlarda velayet hakkı babaya verilebilir.

Çalışmayan Kadına Velayet Verilir Mi?

Velayet davasında mühim olan çocuğun yararı ve çocuğun korunmasıdır. İnceleme konusu yapılan husus çocuğun hangi ebeveyninin yanında bedensel ve ruhsal gelişimini daha iyi sağlayacağıdır. Bu bağlamda velayeti alacak tarafın maddi durumundan ziyade çocuğa nasıl bakacağı önemlidir. Dolayısıyla çalışmayan kadına velayet verilir mi sorusunun cevabı da evet olabilmektedir. Zira çocuğun bakım ve yetiştirilme yükümlülüğü çalışmayan kadına yüklense de, velayeti alamayan babanın da çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlülüğü devam etmektedir. Kadın çalışmıyor olsa bile evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecekse kendisi için yoksulluk nafakası çocuğu için de iştirak nafakası talep edebilir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılarak Çocuğun Velayeti Alınabilir Mi?

Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi davası mümkündür.  Velayet Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesinde düzenlenmiştir. Yani boşanma davasından sonra velayeti alamayan eşin daha sonra velayetin değiştirilmesi davası açması mümkündür. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Her velayet davasının da boşanma davasının da kendi somut şartları içinde değerlendirilmesi gerekir. Velayet ve boşanma hususunda mahkemeler birçok etkeni değerlendirmekte, birçok konuya dikkat etmektedirler. Adana velayet avukatı hakimlerin velayet davalarında değerlendirdikleri birçok kıstas ve konuları bildikleri için başarılı davalar yürütebilmektedirler.

boşanma davasında velayet, boşanma davasında velayet hakkı, boşanma davasında velayeti kim alır, boşanma davasında çocuğun velayeti, adana avukat

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davasında velayet genellikle en büyük çekişmelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma karar veren çiftlerin boşanma davasında velayet hakkını kimin kazanacağı endişesi anne baba arasında çekişmeye dönüşmekte, çiftler evlilik içinde yaşadıkları sorunları boşanma davasında çocukların velayeti ne de aksettirmektedir. Boşanma davasında velayeti kim alır sorusu bu nedenle sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davasında çocuğun velayeti çoğunlukla çekişme halinde devam etmektedir. Ancak bu sancılı süreçten velayeti istenen çocuk maalesef ki olumsuz etkilenmekte, çocuğun üstün yararı ilkesi henüz boşanma sonuçlanmadan ihlal edilmektedir. Bu nedenle bu makalemizde boşanma davasında velayet konusunu ele almayı uygun gördük.

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davalarında eşler evlilik birliğinin sona ermesi yani boşanmanın yanı sıra başkaca taleplerde bulunabilirler. Bunlara boşanmanın ferileri denir. Boşanma davasında velayet de boşanmanın fer’ilerinden biridir. Boşanma davasında çocukların velayeti nin kime verileceğinin yanı sıra nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlar da dava konusu edilebilir. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için adana boşanma avukatı olarak kaleme aldığımız diğer makaleleri inceleyebilirsiniz.

Ancak özetle şunu söylemek mümkündür; boşanma davasında velayet hususunda konusunda anne babanın velayet konusunda yaptığı anlaşmalar hakimi bağlamaz. Boşanma davasında velayetin belirlenmesinde önemli olan “çocuğun üstün yararıdır”. Çocuk taraflardan hangisinin yanında daha iyi durumda olacaksa velayet ona verilir. Velayetin belirlenmesinde tarafların boşanmadaki kusurları, maddi durumları, yaşı vb. hususlar çocuğun üstün yararını etkilemediği müddetçe göz önünde bulundurulur.

Boşanma Davasında Velayeti Kim Alır?

Boşanma davasında velayeti kim alır sorusunun cevabı aslında çok basittir. Boşanma davasında velayet, “çocuğun üstün yararı ilkesine” göre belirlenir. Önemli olan çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Dolayısıyla çocuğun üstün yararı eşlerden hangisinin velayeti altında olmasını gerektiriyorsa boşanma davasında velayet o eşe verilir. Kısacası velayetin belirlenmesinde boşanan anne babanın kaç yaşında olduğu, boşanmada kusurlu olup olmadıkları, maddi durumları o derece önemli değildir. Mühim olan, çocuğun anne ya da babadan hangisinin velayetinde daha iyi bakılacağı, yetiştirileceği, iyi bir eğitim alacağıdır. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Velayet Hususunda Çocuğun Fikri Sorulur Mu?

En çok karşımıza çıkan sorulardan biri de boşanma davasında velayet konusunda çocuğun fikri sorulur mu sorusudur. Velayet konusunda çocuğa kimde kalmak istediğinin sorulması ancak çocuğun idrak kabiliyetine sahip olması halinde mümkündür. Çocuğun kendisini ilgilendiren böylesine önemli bir davada görüşü mutlaka alınmalı, çocuğun görüşüne değer verilmelidir. 8 yaşından büyük çocukların velayet davasında görüşünün alınabileceğine kanaat getirilmektedir. Ve ancak şunu da söylemek gerekir ki; çocuğun üstün yararı aksini gerektiriyorsa çocuğun isteğinin aksine karar verilmesi de mümkündür.

Boşanma Davasında Ortak Velayet Nedir?

Türk Medeni Kanunu çocuğun velayetinin anne veya babadan sadece birine verileceğine hükmetmiş, boşanma davasında ortak velayet hususunu düzenlenmemiştir.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek-7 Protokolünde yer verilmiş bir hak olan ortak velayet, ülkemizce de bu protokolün onaylanmasıyla ortak velayet hususu bir iç hukuk normu haline gelmiştir. Dolayısıyla şartlarının oluşması halinde boşanma davasında ortak velayet kararı verilebilmesi mümkündür. Ortak velayet kararı verilmesi halinde çocuğun velayet hakkını anne baba tıpkı evlilik birliği devam ederken olduğu gibi birlikte kullanırlar. Boşanma davasında ortak velayet hususunda ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Velayetin Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Müdür?

Boşanma davasında velayet konusunda en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi davası mümkündür.  Velayet Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesinde düzenlenmiştir. Yani boşanma davasından sonra velayeti alamayan eşin daha sonra velayetin değiştirilmesi davası açması mümkündür. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Her velayet davasının da boşanma davasının da kendi somut şartları içinde değerlendirilmesi gerekir. Velayet ve boşanma hususunda mahkemeler birçok etkeni değerlendirmekte, birçok konuya dikkat etmektedirler. Adana velayet avukatı hakimlerin velayet davalarında değerlendirdikleri birçok kıstas ve konuları bildikleri için başarılı davalar yürütebilmektedirler.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu,adana velayet avukatı olarak boşanma davasında velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği, velayetin değiştirilmesi davası, adana velayet avukatı, velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği...

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Daha önceki makalemizde de açıkladığımız üzere velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi davası mümkündür.  Velayet Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesinde düzenlenmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için “Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Bu makalemizde velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği konu edilmiştir.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………

KONU:

Müşterek çocuk …… d.lu ………’nın YARGILAMA SÜRESİNDE GEÇİCİ VELAYETİNİN VE DAVA SONUNDA VELAYETİNİN MÜVEKKİLE VERİLMESİNE karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil ile davalı anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Bu boşanma esnasında müşterek çocuk …… d.lu …..’nın velayeti baskı ve tehditleri nedeniyle davalı babaya verilmiştir. Tarafların …… Aile Mahkemesi’nin 2019/….. E, 2019/…..K sayılı boşanma kararı ve kesinleşme şerhi dilekçemiz ekinde arz edilmektedir.

Çocuk boşanma kararının verildiği tarihten sonra çok uzun bir süre velayeti davalıda olmasına rağmen müvekkilde kalmıştır. Boşanma kararı tarihinden sonra müşterek çocuk müvekkil ile yaşamaya devam etmiş, tüm bakım ve ihtiyaçları müvekkil tarafından karşılanmıştır. Baba da çocuğu velayete dayanarak alma talebinde bulunmamış, velayetin getirdiği yükümlülüklere aykırı davranmıştır. Müvekkil çocuğun tüm bakım ve giderlerini karşılarken davalı müvekkilden intikam almak amaçlı çocuğu yanına almıştır. Fakat davalı çocuğa bakabilecek durumda değildir. Şöyle ki;

DAVALI TÜM GÜN İŞTE ÇALIŞMAKTA VE TEK BAŞINA YAŞAMAKTADIR. DAVALI İŞTEYKEN ÇOCUK EVDE YALNIZ KALMAKTADIR.

Bu nedenle müşterek çocuk öğlen okuldan eve geldiğinde evde tek başına kalmaktadır. 8 yaşında olan müşterek çocuk için akşam babası gelene dek evde tek başına olmasının çocuğun menfaatine olmadığı ortadadır.

DAVALI KUMAR OYNAMAKTA EVE GECE GEÇ SAATLERDE GELMEKTEDİR.

Davalı yukarıda da belirttiğimiz üzere kumar bağımlısıdır. Akşam işten çıktıktan sonra eve gelmemekte uzun süre kumar masasında kalmakta, geç saatlerde eve dönmektedir. Bu durumdan müşterek çocuk olumsuz etkilenmekte, velayeti altında olduğu babasıyla vakit geçirememektedir.

DAVALI YALNIZ YAŞAYAN BİR ERKEK OLMASI NEDENİYLE EVİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAMAKTADIR.

8 yaşındaki bir çocuğun yaşaması gereken ortam hiç şüphesiz ki bir bekar evi değildir.

ÇOCUK PEK ÇOK KEZ ANNESİNİ DARP EDERKEN GÖRDÜĞÜ DAVALI İLE İLİŞKİLERİ ZEDELENMİŞTİR.
DAVALI ÇOCUĞU YANINA ALDIKTAN SONRA OKULUNU DA DEĞİŞTİRMİŞTİR. BU NEDENLE DERSLERİ GÜN BE GÜN KÖTÜYE GİTMEKTEDİR.
ÇOCUĞUN DAVALI BABA YANINDA KALMASININ ÇOCUĞUN BEDENİ, FİKRİ VE AHLAKİ GELİŞİMİNE ENGEL OLACAĞI AÇIKÇA ORTADADIR.

Çocuğun davalı yanındaki şartları oldukça kötüdür. Nitekim müvekkil de oğlunu her geçen gün daha da zayıflamış görmektedir. Çocuk müvekkile mutlu olmadığını annesini istediğini söylemektedir.

TEDBİR TALEBİMİZ

Önceki paragrafta kısa bir özetine yer verdiğimiz, aşağıda ayrıntıları ile anlatacağımız nedenler dahilinde, çocuğun yaşı, davalının kötü alışkanlıkları ve agresif karakteri, çocuğun bakımını sağlayamaması, babanın çocuğu kaçırma riskinin yüksek olması, çocuğun anne ile yaşamaya devam etmek istemesi, çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerekleriyle; ÇOCUĞUN GEÇİCİ VELAYETİNİN YARGILAMA SÜRESİNCE MÜVEKKİL ANNEYE VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ.

Ayrıca çocuğun daha fazla mağduriyet yaşamaması adına İVEDİ OLARAK SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN ALINMASI talebimiz vardır.

Ancak davalı bir süre sonra BAKAMAYACAĞINI BİLDİĞİ HALDE müvekkile acı çektirmek için müşterek çocuğu yanına almıştır. Davalı TEK BAŞINA YAŞAMAKTADIR, öğleden sonra okulu bitince eve gelen ÇOCUK TÜM GÜN YALNIZ KALMAKTADIR. Ayrıca DAVALI KUMAR BAĞIMLISIDIR, kumar masasından olur da kalkabilirse GECE GEÇ SAATLERDE EVE GELMEKTEDİR. Davalı müşterek çocuğu yanına aldıktan sonra da çocuğun okulunu değiştirmiş, annesinden ayrılmasıyla birlikte okulunun değişmesi çocuğun hem psikolojik durumuna hem de ders notlarına olumsuz etki etmiştir. Çocuk yaşı itibariyle de (8 yaş) ANNE SEVGİSİNE MUHTAÇ durumdadır.Bu doğrultuda müşterek çocuk …..’nın davalı babada olan velayetinin değiştirilerek müvekkil anneye verilebilmesi için velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi ile iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. ……. Aile Mahkemesi’nin 2019/…. E, 2019/…. K sayılı boşanma karar
 2. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması,
 3. Nüfus kayıtları,
 4. Tanık,
 5. Yemin,
 6. Uzman incelemesi,
 7. Bilirkişi incelemesi,
 8. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;

Müşterek çocuk …. d.lu ……’nın VELAYETİNİN DAVALIDAN ALINARAK MÜVEKKİLE VERİLMESİNE ve İŞTİRAK NAFAKASINA hükmedilmesine,

Çocuğun üstün yararı gözetilerek, yargılama sona erene dek VELAYETİNİN TEDBİREN MÜVEKKİL ANNEYE VERİLMESİNE ve   hükmedilmesine, ivedi olarak SOSYAL İNCELEME RAPORU alınmasına,

Dava sonucunda, YARGILAMA GİDERLERİ VE, AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAVALIYA YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Velayetin değiştirilmesi davası iş bu velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi ile açılabilir.

Büken Hukuk & Danışmanlık BürosuAdana velayet avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Adana velayet avukatı olarak “Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?” başlıklı makalemize buradan, “Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yararı” başlıklı makalemize buradan, “Ortak Velayet Nedir?” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ortak velayet nedir

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet nedir sorusunun cevabına geçmeden önce velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayetin belirlenmesinde esas kriterler nelerdir, çocuğun üstün yararı ilkesi gibi hususlara değinmekte fayda görüyoruz.

Velayet Davası Nedir?

Türk Hukuk Sisteminde, velayet hakkı evlilik birliği boyunca hem anne hem babaya ait olan yani ortak kullanılan kişiye bağlı haklardandır. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesine göre;

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.”

Boşanma halinde velayet anne veya babadan birine verilebilir. Velayetin belirlenmesinde önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Her anne baba çocuğunun velayetinin kendisinde olmasını istese de aile mahkemesi hakimi bu isteklerle bağlı değildir.  Velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı hareket etmesi halinde velayetin değiştirilmesi davası mümkündür.  

Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanunu çocuğun velayetinin anne veya babadan birine verileceğine hükmetmiş, ortak velayet hususu Medeni Kanunumuzda düzenlenmemiştir. 

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet nedir sorusunun cevabı medeni kanunumuzda yer almamaktadır. Ortak velayet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek-7 Protokolünde yer verilmiş bir haktır. Ülkemizce de bu protokolün onaylanmasıyla ortak velayet hususu bir iç hukuk normu haline gelmiştir.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek-7 Protokolün 5. Maddesinde;

Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarında ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.

Söz konusu protokolün Ülkemizce onaylanması ile birlikte, söz konusu hüküm bir iç hukuk normu niteliği kazanmıştır. Dolayısıyla şartlarının oluşması halinde ortak velayet kararı verilebilmesi mümkündür. Ortak velayet kararı verilmesi halinde çocuğun velayet hakkı sadece anneye veya sadece babaya ait olmaz. Bu durumda anne ve baba boşanma gerçekleşmiş dahi olsa, tıpkı evlilik birliği devam ederken olduğu gibi velayet hakkını birlikte kullanırlar.

Velayet davası nedir, velayet kime verilir konusunda ayrıntılı makalemizi buradan okuyabilir,

Velayet davası iyi takip edilmesi gereken teknik bilgi ve birikim isteyen davalardır. Aksi halde çocuğun ve anne-babanın mağduriyetine neden olabileceğinden davanın adana velayet avukatı ile birlikte yürütülmesini tavsiye ediyoruz.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Boşanma davasında velayetin kime verileceği en büyük problemlerden biridir. Boşanma davasında velayet hakkının kime verileceği konusunda Medeni Kanunumuz hakime oldukça geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Bu makalemizde velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayet babaya verilir mi, velayetin değiştirilmesi davası nedir gibi soruları velayet davası yargıtay kararları çerçevesinde cevaplamaya çalışacağız.

Velayet Davası Nedir? Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

Genel kabule göre hakim, velayet davası sırasında velayetin kime verileceğini takdir ederken sadece çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmalıdır. Buna velayetin belirlemesinde çocuğun üstün yararı ilkesi denilmektedir. Yargıtay‘a göre çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır Çocuğun üstün yararını belirlerken, onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur.

Kısacası velayetin belirlenmesinde boşanan anne babanın kaç yaşında olduğu, boşanmada kusurlu olup olmadıkları, maddi durumları o derece önemli değildir. Önemli olan, çocuğun anne ya da babadan hangisinin velayetinde daha iyi bakılacağı, yetiştirileceği, iyi bir eğitim alacağıdır.

İdrak Kabiliyeti Olan Çocuğa Kimde Kalmak İstediği Sorulmalıdır.

Çocuğun yeterli idraka sahip olması halinde onun da görüşünün alınması gerekir. Nitekim Yargıtay kararları da bu yönde şekillenmelidir. Çocuğun kendisini ilgilendiren böylesine önemli bir davada görüşü mutlaka alınmalı, çocuğun görüşüne değer verilmelidir. Ve ancak çocuğun üstün yararı aksini gerektiriyorsa çocuğun isteğinin aksine karar verilmesi de mümkündür.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2015/24240 E, 2017/3457 K ve 28/03/2018 tarihli kararında;
“…Mahkemece; yaşları sebebiyle idrak çağında bulunan ortak çocuklar 15.10.2002 doğumludur. Velayet konusunda görüşlerine başvurulmadan velayet düzenlemesi yapılmıştır. Bu bakımdan, ortak çocukların bizzat hakim tarafından veya istinabe suretiyle eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak istedikleri konusunda bilgilendirilerek, velayet hakkındaki tercihlerinin kendilerinden sorulması
ve toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…”

Çocuğun Kaç Yaşında Olduğu Dikkate Alınmalıdır

Yargıtay’a göre küçük yaştaki çocuğun anne bakım ve şefkatine muhtaç olacaktır. Bu nedenle yüksek yararı aksini gerektirmediği sürece yaşı küçük olan çocuğun velayeti anneye bırakılmalıdır.  
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ‘nin 2016/832 E, 2016/832 K ve 25/02/2016 tarihli kararında;
“…Çocuğun yaşı göz önüne alındığında, anne bakım, sevgi, şefkat ve ilgisine özellikle ihtiyaç duyacağı bir çağda olduğu kabul edilmelidir. Çocuğun bu yaşlarda kişilik özelliklerinin oluşması, annelik kimliğini tanıması bakımından; annenin velayet görevini üstlenmesine yasal bir engelinin bulunmaması ve çocuğun üstün yararının babanın velayetini gerektirdiği belirlenmedikçe çocuğun velayeti altında bırakılması tercih edilmelidir…”

Çocuğun Alıştığı Çevreden Koparılmaması Gerekir.

Çocuğun kişisel ve bedensel gelişiminde alışık olduğu çevre, insanlar, okulu, öğretmeni, arkadaşları kısacası sosyal çevresi de oldukça önemlidir. Dolayısıyla çocuk belli bir sosyal çevreye aitse ve buradaki ortamına çevresine alışmışsa bu çevreden koparılmaması gerekir. Velayet davası nda bu kıstas oldukça önemlidir. Aksi halde çocuk bocalayacak, zor duruma düşecek,bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimi negatif yönde etkilenecektir.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2014/27852 E, 2015/249 K ve 13/01/2015 tarihli kararında;
“…Baba yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimine engel olacağı yönünde bir delil de mevcut olmadığına göre, müşterek çocuğun uzun zamandır davalı babayla yaşadığı ve ortama da alıştığı gözetilerek, velayetinin babaya bırakılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır…”

Çocuğun Diğer Tarafla Kişisel İlişkisi Zedelenmişse Bu Durum Göz Önüne Alınmalıdır.

Çocuğun anne ya da babadan diğeri ile kişisel ilişkisi zedelenmiş olabilir. Örneğin çocuğun kötü muamele görmesi durumunda velayetin verilmesi söz konusu olamaz. Yine çocuğun velayetini kötüye kullanan taraftan velayet hakkı alınarak diğer tarafa verilebilir. Örneğin anne çocuğun babası ile olan kişisel ilişkisini zedeliyor, baba ile görüşmesini engelliyorsa bu durumda velayet hakkı anneden alınıp babaya verilebilir. Zira çocuğun menfaati için gerekli olan her iki tarafla da kişisel ilişkisinin devam ettirilebilmesidir.

Kardeşlerin Ayrılmaması Kişisel Gelişimleri İçin Önemlidir.

Kardeşlerin birbirinden ayrılmaması da Yargıtay’ın gözettiği kıstaslardan biridir. Zira kardeşlerin birbirinden ayrılması sonucunda, kişisel gelişimleri etkilenebilecektir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2014/4755 E, 2014/14882 K ve 30/06/2014 tarihli kararında;

“…Velayet kamu düzenine ilişkindir. Velayetin düzenlenmesinde, çocukların üstün yararı, ana ve babanın isteklerinden önce gelir. Müşterek çocuk Cenker 28.2.2013 tarihli duruşmada annesiyle kalmak istediğini beyan etmiştir. O halde, müşterek çocuğun isteği ve kardeşlik duygularının gelişmesi için kardeşlerin birbirlerinden ayrılmaması kıstası da dikkate alındığında, ortak çocuklardan Cenker’in velayetinin de davacı-karşı davalı anneye verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde babaya verilmesi doğru olmamıştır…”

Uzman Raporu Alınmalıdır.

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocukların üstün yararı ve menfaatidir.
Velayet davası sırasında Adana Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenip, tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra, velayet hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Unutulmamalıdır ki;

 • Velayet davası konusunda anne babanın velayet konusunda yaptığı anlaşmalar hakimi bağlamaz.
 • Velayet davası için önemli olan “çocuğun üstün yararıdır” Çocuk taraflardan hangisinin yanında daha iyi durumda olacaksa velayet ona verilir.
 • Velayetin belirlenmesinde tarafların boşanmadaki kusurları, maddi durumları, yaşı vb. hususlar çocuğun üstün yararını etkilemediği müddetçe göz önünde bulundurulur.

Velayet davası iyi takip edilmesi gereken teknik bilgi ve birikim isteyen davalardır. Aksi halde çocuğun ve anne-babanın mağduriyetine neden olabileceğinden davanın adana boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesini tavsiye ediyoruz. 

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Velayet Belirlenmesinde Çocuğun Yararı Üstündür

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yararı

Velayet kime verilir sorusuna cevap ararken çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi bir karar verebilecekti ise aynı yönde karar verilmesi gerekir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/20430 E, 2018/7770 K ve 20.06.2018 tarihli kararında, boşanma velayet belirlemesinde çocuğun üstün yararının esas alınması gerektiğine hükmetmiştir. 

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/20430

Karar Numarası: 2018/7770

Karar Tarihi: 20.06.2018

VELAYETİN BELİRLENMESİ TALEBİNDE ÇOCUĞUN YARARINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI GEREKTİĞİ Alınan Uzman Raporunda Ortak Çocukların Anne İle Kalmak İstediğini Beyan Etmesine Karşın, Hiç Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Babaya Bırakılmış Olduğu – Üstün Yarar Belirlerken; Çocuk Yetişkin Biri Olmuş Olsaydı, Kendisini İlgilendiren Bir Olayda, Kendi Yararı İçin Ne Gibi Bir Karar Verebilecekti İse, Aynı Yönde Karar Verilmesi Gerektiği.  Çocukla Ana ve Baba Yararının Çatışması Halinde, Çocuğun Yararına Üstünlük Tanınmasının Gerektiği. – Ret ve Üstün Tutma Sebepleri Karar Yerinde Gösterilerek, Ebeveynlerden Hangisinin Yanında Kalmasının Çocukların Menfaatine Olacağının Tespit Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği.

İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI Tarafların Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri İle Serbestçe; Ön İnceleme Aşamasında İse Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakati İle İddia veya Savunmalarını Genişletebileceği/Değiştirebileceği. – Ön İnceleme Duruşmasına Taraflardan Biri Mazeretsiz Olarak Gelmezse, Gelen Tarafın Onun Muvafakati Aranmaksızın İddia veya Savunmasını Genişletebileceği/Değiştirebileceği. – Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra İddia veya Savunma Genişletilemeyeceği/Değiştirilemeyeceği. – İddia ve Savunmanın Genişletilip Değiştirilmesi Konusunda Islah ve Karşı Tarafın Açık Muvafakati Hükümlerinin Saklı Olduğu. – Kadının Süresinden Sonra Sunduğu Cevap Dilekçesinde, Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu. – Süresinde İstenmeyen Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Hakkında Karar Verilemeyeceği

Özeti: Somut olayda velayet “alınan uzman raporunda ortak çocukların anne ile kalmak istediğini” beyan etmesine karşın, hiç bir gerekçe gösterilmeksizin babaya bırakılmıştır.  Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun bu konulardaki üstün yararını belirlerken; çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi bir karar verebilecekti ise, çocuk için karar verme makamındaki kişinin de aynı yönde karar vermesi gerekecektir. Davalı, süresinden sonra sunduğu cevap dilekçesinde, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalının süresinde istemediği maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilecek yerde, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından; velayet, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tedbir nafakası isteminin (TMK m.169) kabul edilip, edilmemesinin tarafların kusur durumuna bağlı olmadığı, ancak davalı kadının bu yönde açıkça temyiz talebinin bulunmadığı ve 04.11.1999 doğumlu ortak çocuk …’nın inceleme tarihi itibariyle ergin olduğunun anlaşılmasına göre, davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece; 2002 doğumlu … ve 2012 doğumlu…’nın velayeti, “alınan uzman raporunda ortak çocukların anne ile kalmak istediğini” beyan etmesine karşın, hiç bir gerekçe gösterilmeksizin babaya bırakılmıştır.

Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Çocuğun bu konulardaki üstün yararını belirlerken; çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi bir karar verebilecekti ise, çocuk için karar verme makamındaki kişinin de aynı yönde karar vermesi gerekecektir. Yani çocuğun farazi düşüncesi esas alınacaktır. Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırıma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi ile Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri, iç hukuk tarafından yeterli idrake sahip olduğu kabul edilen çocuklara, kendilerini ilgilendiren davalarda görüşlerini ifade etmeye olanak tanınmasını ve görüşlerine gereken önemin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. 

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Somut olayda, yargılama sırasında alınan uzman raporuna itibar edilmeme gerekçesi açıklanmaksızın, velayet davacı babaya verilmiştir. Oysa ki mahkeme kararlarında, karar verilen konuya ilişkin tüm deliller birlikte tartışılıp, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Bu durumda, mahkemece yapılması gereken, ret ve üstün tutma sebepleri karar yerinde gösterilerek, ebeveynlerden hangisinin yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağının tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

3-Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır (HMK m.141/1-2). Somut olayda, davalı kadın süresinden sonra sunduğu cevap dilekçesinde, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. “

O halde, davalı kadının süresinde istemediği maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) talepleri hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilecek yerde, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.