Etiket: ÜAK etik kurul kararı

DOÇENTLİK ETİK İNCELEMESİNDE EMSAL ÜAK ETİK KOMİSYONU KARARI

Doçentlik Etik İncelemesinde Emsal ÜAK Etik Komisyonu Kararı

Bu makalemizde, yazının başlığında da özetlediğimiz üzere, doçentlik etik incelemesinde emsal ÜAK etik komisyonu kararı yer almaktadır. Bilindiği üzere doçentlik etik incelemesi ÜAK etik kurul kararı ile son bulmaktadır. İncelenen kararda, hakkında vekilliğini yürüttüğümüz doçent adayı hakkında doçentlik jürisi tarafından 28 ayrı etik ihlal şikayetinde bulunmuştur.  Söz konusu şikayet nedeniyle doçentlik etik incelemesi başlatılmıştır. Kaleme alınan savunma dilekçesi neticesinde olumlu karar alınmış, ÜAK etik komisyonu kararı ile “doçent adayının etik ihlalde bulunmadığına” karar verilmiştir. Aşağıda yer verilen ÜAK etik komisyonu kararında, söz konusu etik ihlal şikayetlerinin somut ve kanıta dayalı olmadığı, çok sayıdaki şikayetin ortak özelliğinin varsayıma ve şüpheye dayalı olduğu konusunda karar verilmiştir.

Doçentlik Etik İncelemesinde Emsal ÜAK Etik Komisyonu Kararı

ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından verilen müvekkilimizin etik ihlalde bulunmadığına dair kararın tamamı, emsal nitelikte olması bakımından aşağıda paylaşılmaktadır.

EMSAL ÜAK ETİK KOMİSYONU KARARI

 

Daha önceki makalelerimizde de dikkat çektiğimiz üzere, etik ihlali iddiasına karşı savunma dilekçesi hazırlamak zorunda kalan adayların alanında uzman bir hukukçudan profesyonel yardım alması en önemli tavsiyemizdir. Nitekim doçentlik başvurusunun -özellikle etik ihlali sebebiyle- iptali, aday bakımından hem disiplin hem de etik anlamında olumsuz sonuçlara sebebiyet vermekte, ancak iyi hazırlanmış bir savunma dilekçesi ile bu olumsuz sonuçların önüne geçilebilmektedir.

Doçentlik Başvurusu, Etik İhlal Türleri ve Diğer Akademik Davalar İle İlgili Çalışmalarımız

 • Doçentlik başvurusunda etik ihlali incelemesi ile ilgili makalemize buradan,
 • Doçentlik başvurusunun reddi ve iptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Doçentlik Başvurusunda Etik İhlal Savunma Dilekçesi Örneği nin yer aldığı makalemize buradan,
 • Etik ihlal cezaları hakkında genel bilgilendirme yazımıza buradan,
 • Profesörlük kadrosuna atama yapılmaması ile ilgili karara buradan,
 • Akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili buradan,.
 • Akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan,
 • Doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği ile ilgili aldığımız yargı kararına buradan,
 • Öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan, ulaşabilirsiniz.
 • Daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararına burada,
 • Öğretim görevlisi atamasında yürütmenin durdurulması ile ilgili bir kararımıza buradaki yazımızda yer vermiştik.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.