Etiket: sınır dışı etme kararına itiraz

Sınırdışı kararına itiraz dilekçesi örneği, sınır dışı edilme kararına itiraz, özellikle deport kararına itiraz, sınırdışı etme kararının iptali

Sınırdışı Kararına İtiraz Dilekçesi

Bu makalemizde sınırdışı kararına itiraz dilekçesi örneği ne yer vereceğiz.  6458 sayılı Kanun’un 52 ve devamı maddelerinde sınırdışı edilme ve sınırdışı edilme kararına itiraz hususları düzenlenmiştir. Aşağıda verilen sınırdışı kararına itiraz dilekçesi örnek mukabilinde olduğunu hatırlatırız. Bu yüzden özellikle deport kararına itiraz gibi durumlarda çılacak davalarda ve yapılacak idari başvurularda alanında uzman bir adana idare hukuku avukatı ndan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Sınırdışı Kararına İtiraz Dilekçesi

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………….
ADRES : …………………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………….
ADRES : …………………….

TEBLİĞ TARİHİ : …../…../……….

KONU : Müvekkil ……. Hakkında …….. gerekçesiyle verilen ……….’nın ……. Sayı ve …./.…/…… tarihli sınırdışı kararına itiraz ve müvekkil hakkında verilen sınırdışı etme kararının iptali talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Müvekkil ………… ……. , yabancı uyruklu olup, ……. tabiiyetindedir. Müvekkil …/…/….. tarihinden bu yana, almış olduğu çalışma iznine istinaden Türkiye’de ……….. işinde çalışmaktadır. Ancak müvekkilin çalışma izni …… Valiliği’nin …/…/….  Tarih ve ….. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Tarihinde iptal edilmiştir. Bunun üzerine yapılan başvuruda müvekkilin çalışma izni süresi, 1 (bir) yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyerinde  çalışmak üzere …. yıl kadar uzatılmıştır.
  2. Ancak verilen çalışma iznine aykırı biçimde müvekkile ülkeyi terk etmesi için … gün süre verilmiş olup, bu sürenin bitiminde yakalanarak ülkesine iade edilmek üzere sınır dışı edilmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: …/…/….. Tarihli çalışma izni belgesi,  …/…/….. Tarihli …. Valiliği iptal kararı, …/…/….. Tarihli çalışma süresinin uzatılmasına dair belge, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemeniz’ce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, davalı idarenin, ……….. tarih ve ………….. sayılı sınırdışı edilme kararının İPTALİNE, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana disiplin soruşturması avukatı müvekkillerimize disiplin soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak dbilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.