Etiket: öğretim görevlisi sınavına karşı dava açmak

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası (Emsal Karar)

Daha önceki makalelerimizde öğretim görevlisi kadrosunda bilim sınavı ve iptal davası konusunu pek çok kez irdelemiştik. Konuyla ilgili emsal karara ve bilgilendirme yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Bu makalemizde ise öğretim görevlisi kadrosuna atamada tazminat davası hususu özellikle maddi tazminat yönünden emsal bir karar doğrultusunda ele alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası

Bilindiği üzere öğretim görevlisi kadrolarına atanmada Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilim sınavı notları belirleyici olmaktadır. Bu bilim sınavlarının veya  bilim sınavının notlandırmasının şüpheli bulunduğu durumlarda öğretim görevlisi kadrosuna atanmada iptal davası açılabilmektedir. Söz konusu iptal davası nihai değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren başlayan 60 günlük süre içinde Üniversitenin bulunduğu yer idare mahkemesinde açılmalıdır. Öğretim görevlisi kadrosuna atamada iptal davası  sürecinde idare mahkemesi tarafından alanında uzman bilirkişi heyetinden rapor alınması yoluyla notlandırmaların yeniden değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

Ancak bu davalar sadece iptal hükmünden ibaret olmayıp, öğretim görevlisi kadrosuna atamada tazminat davası yönü de bulunmaktadır. Bu gibi tazminat davaları idari yargıda tam yargı davası olarak açılmaktadır. Tam yargı davası, idarenin işlem veya eylemlerinden dolayı hakları ihlal edilenler tarafından idareye karşı açılabilecek maddi ve manevi zararın tazmini talepli bir idari dava türüdür. Dolayısıyla öğretim görevlisi kadrosuna atanmada iptal davası ile atanan kişi, daha sonrasında bir de tam yargı davası açılarak, kadroya geç atanmış olma sebebiyle mahrum kaldığı maaş ve diğer parasal hakları tazminat yoluyla isteyebilir. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası Emsal Karar

Bir Üniversite’nin öğretim görevlisi kadrosu için yapılan bilim sınavında düşük puan verilerek elenen müvekkilimiz adına yürüttüğümüz davanın sonucuna aşağıda yer veriyoruz. Öğretim görevlisi bilim sınavı iptal davası olarak açtığımız dava ve yapılan yargılama sonucunda müvekkilin haklılığı tespit edilmiş, yapılan araştırma neticesinde atanan adayın aslında kadroya atanacak yeterlilikte olmadığı ortaya çıkmıştır. Dava sonucunda kadroya müvekkil atanmıştır. Akabinde ise müvekkilimiz adına idareye  karşı öğretim görevlisi kadrosuna atamada tazminat davası açılmış ve müvekkilin anılan kadroya geç atanması sebebiyle maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesi talep edilmiştir. Nihai olarak davanın kabulüne karar verilmiş, müvekkilin göreve başlatılması gereken tarihten, başlatıldığı tarihine kadarki maaş ve diğer parasal haklarının ödenmesine karar verilmiştir. Bu şekilde müvekkilimiz en basit tabirle dava süresince alamadığı öğretim görevlisi maaşlarını geçmişe dönük biçimde tazminat olarak almıştır. (Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamıştır)

CamScÖğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 2anner 16.02.2024 17.14
Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 1
CamScanner Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 316.02.2024 17.15(1)
CamScanner Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 416.02.2024 17.17
Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 5

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atamada Tazminat Davası 6

Akademik Davalar İle İlgili Çalışmalarımız

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , idare hukuku avukatı olarak, idare hukukunun tüm alanlarında ve ancak özellikli olarak Yükseköğretim Hukuku kapsamındaki atama, disiplin, etik, unvan ve kadro davaları dahil tüm alt dallarında faaliyet göstermektedir.  Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu alabilirsiniz.

 • Doçentlik başvurusunda etik ihlali incelemesi ile ilgili makalemize buradan,
 • Doçentlik başvurusunun reddi ve iptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Doçentlik Başvurusunda Etik İhlal Savunma Dilekçesi Örneği nin yer aldığı makalemize buradan,
 • Etik ihlal cezaları hakkında genel bilgilendirme yazımıza buradan,
 • Profesörlük kadrosuna atama yapılmaması ile ilgili karara buradan,
 • Akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili buradan,.
 • Akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan,
 • Doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği ile ilgili aldığımız yargı kararına buradan,
 • Öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan, ulaşabilirsiniz.
 • Daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararına burada,
 • Öğretim görevlisi atamasında yürütmenin durdurulması ile ilgili bir kararımıza buradaki yazımızda yer vermiştik.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI İPTAL DAVASI EMSAL KARAR

Öğretim Görevlisi Kadrosunda Bilim Sınavı İptal Davası

Bu makalemizde başarı ile sonuçlandırdığımız öğretim görevlisi kadrosunda bilim sınavı iptal davası elde ettiğimiz bir emsal karar doğrultusunda öğretim görevlisi bilim sınavını kazanamayan adaylar bakımından nasıl iptal davası açılabileceğini ve bu davaların hangi şartlarda kabul edileceğini değerlendirmeye çalışacağız. Öğretim görevlisi bilim sınavı iptal davası çoğunlukla Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilim sınavının veya bilim sınavının notlandırmasının şüpheli bulunduğu durumlarda açılmaktadır. Bu şekilde yapılan öğretim görevlisi bilim sınavına karşı dava açmak mümkündür.

Nitekim Yönetmeliğin 12. maddesine göre “Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.” hükmüne amirdir. Dolayısıyla bilim sınavı sonuçları belirleyici olmakta, öğretim görevlisi sınavı iptal davası da yapılan bilim sınavının ve bilim sınavının notlandırmasının değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı İptal Davası

Bu yazımızda da bir Üniversite’nin öğretim görevlisi kadrosu için yapılan bilim sınavında düşük puan verilerek elenen müvekkilimiz adına yürüttüğümüz davanın sonucuna aşağıda yer veriyoruz. Öğretim görevlisi bilim sınavı iptal davası olarak açtığımız dava ve yapılan yargılama sonucunda müvekkilin haklılığı tespit edilmiş, yapılan araştırma neticesinde bölüm başkanının akrabası olan adayın aslında kadroya atanacak yeterlilikte olmadığı ortaya çıkmıştır. Böylece kişiye özel akademik kadro ilanı uygulamasının da bir anlamda önüne geçilmiştir. Verilen karar ile bilim sınavına verilen cevaplar objektif değerlendirildiğinde atanan adayın değil müvekkilin puan ortalamalarının daha yüksek olacağı, dolayısıyla müvekkilin kadroya atanması gerektiği ortaya konmuştur. (Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamıştır)

1
3
2

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili burada detaylı bilgi vermiştik. Yine akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan , öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki yazımızda ise daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararını paylaşmıştık.