Etiket: Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi

endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası, kanser, yürütmenin durdurulması, idari dava avukatı, iptal davası avukatı, ilaç ve tıbbi cihaz kurumu,

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davası

Bu makalemizde endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ele alınacaktır. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ile yargı mercilerine taşınabilecek olup, maalesef ki özellikle kanser tedavisi sırasında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak öncelikle endikasyon dışı ilaç nedir, endikasyon dışı ilaç başvurusu nedir, endikasyon dışı ilaç başvurusu kim tarafından yapılır gibi soruları cevaplandırmak gerekir.

Endikasyon Dışı İlaç Nedir?

Bilindiği üzere hastalıkların tedavisinde sadece endikasyonda etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılabilir. Bu durumun haricindeki yani ilgili endikasyonda etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak yeterli klinik çalışmalar ile kanıtlanmamış ve bu endikasyonda standart doz belirlenerek ruhsatlandırılmamış ilaçlar endikasyon dışı ilaç olarak tanımlanmaktadır. Endikasyon dışı ilaç kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu yapılması gerekir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Ruhsatlı endikasyon dışı ilaçların bireysel tedavi amacıyla kullanılması ancak ve ancak Sağlık Bakanlığı’nın izni doğrultusunda yapılabilir. Endikasyon dışı ilaç başvurusu Sağlık Bakanlığı’na hastanın yetkili hekimi tarafından mevzuat hükümlerine göre yapılır. Endikasyon dışı ilaç başvurusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusunu kabul edebilir veya reddedebilir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun kabul edilmesi halinde, kurul kaç aylık dozda kullanımının uygun olduğuna dair de belirleme yapar. Bu durumda iptal davası açmaya gerek yoktur. Ancak Kurul endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi kararı da alabilir. Bu durumda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusunun reddi iptal davası gündeme gelecektir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davası

Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası ile sağlanabilir. Açılacak davada idari bir davadır, bu dava SGK ilaç bedelinin ödenmemesi üzerine İş Mahkemelerinde açılan davalar ile karıştırılmamalıdır. Açılacak davada Ankara İdare Mahkemeleri yetkili ve görevlidir, zira dava Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na karşı açılacaktır. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da diğer tüm idari davalar gibi 60 günlük dava açma süresine tabidir. Süresi içinde dava açılmaması halinde idari işlem kesinleşir, dolayısıyla endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi kararının iptalini bu yolla istemek bir daha mümkün olmaz. Bu nedenle davanın zamanında açılması hayati öneme sahiptir.

Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun red kararının iptali talebini içerir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası dava dilekçesinde red kararının neden hukuka aykırı ve usulsüz olduğunun uygun, açık ve sade bir dille izahatı oldukça önemlidir. Zira endikasyon dışı ilaç başvurusu hayati öneme sahiptir. Bu nedenle açılacak aendikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında alanında uzman bir idari dava avukatından hukuki yardım almak oldukça önemlidir.

Endikasyon Dışı İlaç Başvurusunun Reddi İptal Davasında Yürütmenin Durdurulması

Açılacak endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilmesi de mümkündür. Bu durumda yürütmenin durdurulmasını gerektirecek şartların mevcut olup olmadığının da dava dilekçesinde açıkça izah edilmesi gerekir. Nitekim özellikle kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapılan endikasyon dışı ilaç başvurusu, başvurunun reddedilmesi ve hastanın bu nedenle tedaviye ulaşamaması nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu doğrultuda endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davasında yürütmenin durdurulması talebinde, yaşam hakkının her türlü haktan üstün olduğuna ve telafisi imkansız zararlara sebep olunabileceğinin üzerinde durmakta fayda vardır.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , endikasyon dışı ilaç başvurusunun reddi iptal davası da dahil olmak üzere pek çok idari uyuşmazlıkta idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar, disiplin soruşturmaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, idari mercilere müracaat yolları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 0507 057 53 35 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilir, diğer makalelerimizi buradan inceleyebilirsiniz.