Etiket: bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, bilirkişi raporyna itiraz dilekçesi örneği, bilirkişi raporu itiraz, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği davalı

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Bu yazımızda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır. Bilirkişi incelemesi ve bilirkişi raporu, bilirkişi raporuna itiraz vb tüm hususlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkeme hakimi çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren durumlarda bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verir. Bilirkişinin raporunu mahkemeye teslim etmesi ile duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz 

Bilirkişi raporuna itiraz ve bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği ise bu aşamada kullanılır. Zira davanın tarafları, bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz edebilirler. Bu aşamada kaleme alınacak bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği bilirkişiden eksik olan hususların tamamlattırılması, belirsizlik varsa açıklama yapmasının sağlanması veya yeni bilirkişi atanması taleplerini içerebilir.

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi verilmesi üzerine Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir. Eğer mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.

Makalemiz devamında yer alan bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği somut olaya uyarlanarak mahkemesine arz edilebilir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

ADANA …….. MAHKEMESİ’NE

Dosya No : 20…./……..

DAVALI                           : ………………………………………
VEKİLİ                            : ……………………………………….
DAVACI                           : ……………………………………….
VEKİLİ                            : ……………………………………….

KONU                             : Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında, davacı tarafın haksız ve hukuka aykırı talepler ile müvekkil aleyhine açtığı davada sayın bilirkişi eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeler ile rapor hazırlamıştır. Aşağıda da ayrıntılı olarak açıklayacağımız sebepler ile dosyanın yeniden bilirkişiye tevdii gerekmektedir. Şöyle ki;

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rapor, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan kaleme alınmıştır ve hesap hataları barındırmaktadır. Bu hali ile rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Bundan dolayı mahkeme kararına dayanak olması mümkün değildir. Açıklanan bu nedenler doğrultusunda, söz konusu bilirkişi raporuna itiraz etmek ve dosyanın yeni bir bilirkişiye tevdine karar verilmesini talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda sayılan ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; eksik araştırmalar ve hatalı hukuki değerlendirmeler ile hazırlanmış olan …/…./…….  tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda yeniden ve mutlaka başka bilirkişiden bilirkişi raporu aldırılmasına, Sayın Mahkemenizce bu talebimizin uygun görülmemesi halinde itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınması için dosyanın bilirkişiye tevdine; en nihayetinde davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili
……………………………


Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.