Etiket: adana

Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Ülkemizde boşanma davaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle Adana boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı ilerimizden biridir. Boşanma davası, velayet davası gibi davalarda, adana boşanma avukatları nın en çok zorladığı konu, bu davalar hakkında uzman olan olmayan herkesin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmasıdır. Bu nedenle özellikle internette adana boşanma avukatı, adana en iyi avukat, adana en iyi boşanma avukatı gibi aramalar yapıldığı göze çarpmaktadır. Ve ancak söz konusu aramalar yapıldığında karşımıza çıkan makaleler ve sitelerde çok temel konularda yanlış bilgiler verildiğini üzülerek gözlemliyoruz. İşte bu noktada  en iyi avukat değil, alanında uzmanlaşmış bir avukat ile birlikte çalışmanın daha doğru olduğu kanaatindeyiz.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma en tipik anlatımıyla evliliği sona erdiren nedenlerden bir tanesidir. Boşanma, eşler henüz hayattayken bir eşin kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakimin kararı ile son verilmesidir.”(Akıntürk ve Ateş Karaman, 2011)

Boşanma davalarını basitçe anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde gidilebilen bir yoldur. Bu halde eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlarda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı bir protokol ile resmileştirmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasında Yapılacak Protokol Nasıl Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma halinde, eşlerin boşanma ve boşanmanın kişisel, mali ve çocuklar ile ilgili tüm sonuçları hakkında anlaşmaları gerektiğini yukarıda belirtmiştik idik. İşte eşler bu anlaşmalarını bir protokol ile resmileştirmek zorundadır. Eşler arasında yapılacak protokol, boşanma iradesi ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında maddeler barındırmalı ve kanuna uygun biçimde tanzim edilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği için buraya tıklayınız

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davalarında ise evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gibi bir şart aranmamakta olup, evlilik bir gün sürmüş olsa dahi anlaşma davası açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası eşlerden biri tarafından açılabilir ve ancak esas olarak “evliliğin sona ermesinde kusuru bulunmayan eş” tarafından açılması gerekmektedir. Her iki tarafın boşanmayı istediği ve ancak nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb hususlarda anlaşmazlığın devam ettiği hallerde de davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilir. Çekişmeli boşanma davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemesine verilecek bir dava dilekçesi ile açılır. Eğer boşanma davası bir avukat tarafından takip edilecekse, taraflardan biri avukat tutacaksa, dava açılmadan önce avukata vekalet verilmesi zorunludur. Boşanma davası için avukata verilecek vekaletnamelerde boşanma davası açmak için özel yetki verilmesi, diğer eşin isminin geçmesi ve bu vekaletnamelerde vekil edenin bir fotoğrafının bulunması zorunludur.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dava dilekçesinde, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen sebeplerden hangisine dayanıldığı (evlilik birliğinin temelden sarsılması, terk, zina, hayata kast, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme vb) açıkça belirtilmeli ve ispat araçları açıklanmalıdır. Hazırlanan dilekçe ile birlikte mahkemenin tevzi bürosuna gidilerek gerekli harç ve masrafların yatırılmasının ardından dava açılmış olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere ikiye ayrıldığını yukarıda belirtmiş idik. Anlaşmalı boşanma davaları, çoğunlukla her iki eşin de mahkemede hazır olması ilk celsede bitmekte iken, çekişmeli boşanma davaları değişkenlik göstermektedir. Her dosyanın kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğinden boşanma davasının ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre belirtmek doğru olmayacaktır.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir davada avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Ve ancak avukatı bulunmayan bir kimsenin, dava dilekçesini gerektiği gibi düzenlemesi, boşanma sebebini ve delillerini tespit edebilmesi, cevap dilekçesi, delil dilekçesi, ıslah dilekçesi vb pek çok dilekçeyi hukuki bilgi ve eğitimi olmaksızın hazırlaması oldukça zordur.

Örneğin bir kısım boşanma nedenleri ayrıca tazminat hakkı doğurmakta ve hatta cezai sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanı sıra usulün esastan önce geldiği hukuk sistemimizde yapılacak en küçük hata hak kaybına neden olacağından, boşanma davalarının bir adana boşanma avukatı ile açılması ve yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davalarında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında ortak çocuğun velayeti en çekişmeli konulardan bir tanesi olup, çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda ilk olarak çocuğun menfaati göz önünde tutulur. Temelinde önemli olan çocuğun hangi eşin velayeti altında daha iyi yetiştirileceği, eğitiminin daha iyi sağlanacağı, manevi bütünlüğünün daha iyi korunacağıdır. 

Boşanma Davalarında Nafaka İstenebilir Mi?

Boşanma davasında, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf diğerinden yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakası için, istemde bulunan tarafın kusurunun diğerinden daha fazla olmaması gerekir. Ayrıca hükmedilecek nafaka miktarı diğer tarafın maddi gücüyle de orantılı olmalıdır. Yoksulluk nafakası için herhangi bir süre sınırlaması yapılmamış olup, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf “süresiz olarak” nafaka isteyebilir.

Boşanma davalarında şiddetin varlığı, tehdit unsuru olması halinde 6284 sayılı Kanun doğrultusunda gerekli koruma tedbirlerinin alınması mümkündür.

Adana boşanma avukatı ücreti ise, her olayın somut şartlarına ve verilmesi gereken emeğin niteliğine göre belirlenmektedir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Bilişim Avukatı

Bilişim suçları, bilişim araçlarına ve sistemlerine karşı veya bilişim araçları ve sistemleri vasıtasıyla
işlenen, verilerle ilgili olan suç şekillerine karşılık gelmektedir. Adana bilişim suçları avukatı, adana bilişim avukatı olarak bilişim suçlarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca adana bilişim suçları avukatı, adana bilişim avukatı olarak  5651 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuatın el verdiği ölçüde içerik kaldırma, haber kaldırma ve erişim engelleme gibi hukuki çözümler bulunmaktadır.

Adana Bilişim Avukatı Olarak, Bilişim Suçları Alanında;

1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu. (m.243),
2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu. (m.244/1-2)
3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu. (m.244/4)
4. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu. (m.245)
5. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu .(m.135)
6. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu. (m.136)
7. Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m.138) gibi suçlar örnek verilebilir.
Yine benzer şekilde, internet yoluyla hakaret suçu, internet yoluyla tehdit suçu, internet yoluyla şantaj suçu da adana bilişim avukatı olarak bu kategoride değerlendirebileceğimiz suç tipleridir.

Adana Bilişim Avukatı Olarak İnternetten İçerik ve Haber Kaldırma, Erişim Engelleme Sağlanabilir Mi?

İnternetten içerik ve haber kaldırma ve erişim engelleme denildiğinde akla ilk olarak kişi hakkında itibarını zedeleyici bir yorum yapılması veya haber çıkması, müstehcen içeriklerin kişinin rızası olmadan sunulması, iftira niteliğinde yazılan ifade, haber ve yorumlar gelmektedir.  Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak bu nitelikteki içerikler hakkında başta 5651 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatın el verdiği ölçüde içerik kaldırma, haber kaldırma ve erişim engelleme gibi hukuki çözümler bulunmaktadır.

Son olarak Kripto paraların güvenliği de ülkemizde şu an için ancak “Bilişim Suçları” çerçevesinde yorumlanmaktadır.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK, 5651 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında tüm işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Ceza Avukatı

Avukat denildiğinde özellikle de bir ceza davası söz konusu olduğunda bulunulan yerdeki en iyi ceza avukatı ile çalışma isteği doğal olandır. Bu nedenle özellikle internette adana ceza avukatı, adana en iyi avukat, adana en iyi ağır ceza avukatı gibi aramalar yapıldığı göze çarpmaktadır. İşte bu noktada, ceza davalarının hassasiyeti ve hürriyeti bağlayıcı müeyyideleri karşısında aslında en iyi avukat değil, alanında uzmanlaşmış bir adana ceza avukatı ile birlikte çalışmanın daha doğru olduğu kanaatindeyiz.

Ceza yargılaması; suçun işlenmesi. suçun failinin kim olduğu. failin ceza sorumluluğu var ise, cezasının türü ve miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Ceza yargılamasında temel amaç suç işlenerek bozulmuş olan sosyal barış yeniden sağlanmasıdır.

Her ne pahasına olursa olsun faili cezalandırmak değil sanığın haklarına saygılı biçimde maddi gerçeğe ulaşmak, sanığın ıslahını ve topluma kazandırılmasını sağlamak ve sosyal düzeni yeniden sağlamaktır.

Nitekim Anayasamızın 38. Maddesine göre, “Hiç kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez…”

Adana Ceza Avukatı Ceza Yargılamasına ilişkin olarak;

 1. Adana Ceza Avukatı olarak davanın her aşamasında müşteki ve sanık vekilliği.
 2. Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği.
 3. Suç duyurusunda bulunulması.
 4. Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasında takip edilmesi.
 5. Sabıka kayıtlarının silinmesi talepleri.
 6. Ve Kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlar için dava takibi yapar.

Ceza yargılamasında;

 1. Şüpheli/sanığın tutuksuz yargılanabilmesinin sağlanması.
 2. Savunmasının planlanması.
 3. Savunma stratejisinin belirlenmesi ve savunma temelinin sağlam oluşturulabilmesi.
 4. Toplanan delillerin incelenmesi,
 5. Yüklenen suç ile ilgili delilerin sağlanabilmesi.
 6. Aleyhe olan deliller kadar lehe olan delillerin toplanması.
 7. Duruşmalarda sözlü savunmanın belirleyici rolünün bulunması. gibi hususlar göz önünde tutulduğunda bir ceza avukatının değerlendirmesinin ve hukuki yardımının hayati öneminin olduğunu belirtmek gerekir.

Adana ceza avukatı ücreti ise, her olayın somut şartlarına ve verilmesi gereken emeğin niteliğine göre belirlenmektedir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat (Manevi Tazminat)

Medeni Kanununuz boşanmada taraflara sadece maddi değil manevi tazminat talep etme hakkı da tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat davalarında manevi tazminat istemi ve sonuçları incelenecek olup, maddi tazminat davası için ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayarak makalemizi okuyabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talep Etmenin Şartları Nelerdir

1.Manevi Tazminat Talep Edilmelidir

Hukuk sistemimizde hâkimin talep edilenden fazlasına karar vermesine imkan tanınmamıştır. Buna göre, boşanma davasında maddi tazminata hak kazanılabilmesi için manevi tazminat talebinin dava dilekçesinde mutlaka belirtilmesi ve açıklanması gerekir. Talep edilmemesi halinde, şartları oluşsa bile manevi tazminata hükmedilmeyecektir.

2. Davalı Tarafın Kusurlu Olması Gerekir

Manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilebilmesi için davalının kusurlu olması şarttır.

3. Boşanmada Tazminat İsteyen Tarafın Kişilik Haklarının Zedelenmiş Olması Gerekir

Manevi tazminat isteyebilmenin şartlarından en önemlisi istemde bulunan eşin kişilik haklarının, diğer eşin kusurlu davranışı nedeniyle zedelenmiş olmasıdır. Örneğin, boşanma eşin aleyhine birtakım dedikodulara yol açmışsa veya diğer eşin davranışları nedeniyle manevi ıstırap yaşamışsa manevi tazminat talep hakkı doğacaktır.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanma davasında manevi tazminat talebi, boşanma davasında ileri sürülebileceği gibi ek bir dava ile de manevi tazminat talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken de ayrı bir dava ile de manevi tazminat talep edilebilmesi mümkündür. Manevi tazminat istemi, eğer boşanma davasında ileri sürülmedi ise boşanma davası kesinleştikten sonra en geç bir yıl içinde açılacak dava ile istenmelidir. Ve ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra manevi tazminat talep etme hakkı zamanaşımına uğrar.

Dava genel yetki kurallarına göre davalının ikametinin bulunduğu yer aile mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma davası dilekçesi ile birlikte talep edilen maddi ve manevi tazminat için ayrıca harç alınmayacakken, manevi tazminat talebinin ayrı bir dava ile ileri sürülmesi halinde açılacak dava nispi harca tabi olacaktır.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Miktarı Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminatın miktarını, aile mahkemesi hâkimi takdir yetkisini kullanarak belirleyecektir. Ve ancak bu miktarın belirlenmesinde, eşlerin ekonomik ve sosyal durumları, evlilik ne kadar süre devam ettiği, tarafların boşanmadaki kusur derecesi, boşanma nedeniyle kişilik hakkının ne derece zedelendiği göz önünde bulundurulmaktadır.

Boşanmada manevi tazminat davasında, tazminatın belirlenmesinde eşlerin kusur durumu ve eşlerin maddi güçlerinin tam olarak ortaya konması önem arz ettiğinden bir boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde hukuki yarar olduğu görüşündeyiz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Asgari Ücret Foto

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi

Bu yazımızda, asgari ücret, işçiye asgari ücretten az maaş ödenmesi halinde uygulanacak yaptırımlar ve asgari ücretten az maaş alan işçinin haklarının neler olduğu kısaca ele alınacaktır.

Asgari ücret 4857 sayılı Kanun’un 39. Maddesinde tanımlanmış olup, bir işçiye ödenebilecek en az-asgari maaş miktarıdır. Buna göre,  “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.”

İşçiye Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi Yasaklanmıştır. Asgari Ücretin Altında Maaş Ödeyen İşverenler Para Cezası Ödemekle Karşı Karşıya Kalabilirler.

2019 yılı için asgari ücret, brüt 2.558,00 TL, net 2.020,00 TL olup, bu miktarın altında maaş belirlenmesi mümkün değildir. Kanunun emredici emri bu şekilde olmakla beraber, uygulamada pek çok işçinin asgari ücretin altında maaşla çalıştırıldığına şahit olmaktayız.

İşçiye asgari ücretten az maaş ödenmesi yasak olduğu gibi, asgari ücretin altında çalışan işverene cezai yaptırım uygulanması da öngörülmüştür. 4857 s. İş Kanunu’nun 102. Maddesine göre; “…Asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüzdoksanbir (191) Türk Lirası idari para cezası” uygulanması öngörülmüştür.

Yani işveren, 2018 yılı için asgari ücretin altında maaş ödediği her bir işçisine, asgari ücretin altında maaş verdiği her bir ay için 191 TL idari para cezası ödeyecektir.

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedenidir.

İşçinin durumu ve yaptığı iş ne olursa olsun, asgari ücretin altında ücret belirlemesi yapılabilmesi mümkün değildir.  Kendisine asgari ücretin altında maaş ödemesi yapılan işçi, iş akdini bu nedenle feshedebilir ve fesih sonucunda eğer kanunun belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma ve en az bir yıl kıdem şartlarını taşıyorsa kıdem tazminatına ve her halükarda kendisine ödenen ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını almaya hak kazanır.

İş akdinin işçi tarafından feshedilmesi halinde işverene yapılacak istifa bildiriminin, kanunun aradığı şartlara uygun olması ve ispat edilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak işlemlerin iş hukuku konusunda uzman bir avukat yardımıyla yapılması en önemli tavsitemizdir.

Unutulmamalıdır ki, işçiye en az asgari ücret oranında maaş ödenmesi hem kanuni hem de ahlaki bir yükümlülüktür.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Disiplin Soruşturması ve Soruşturmacının Tarafsızlığı

Memur Disiplin Soruşturması ve Tarafsızlık

Bu makalemizde memur disiplin soruşturması,memur disiplin soruşturması amacı, disiplin hukuku, savunma hakkı ve soruşturmada tarafsızlık, davacı vekilliğini yürüttüğümüz bir idare mahkemesi kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Disiplin soruşturmasına atanan soruşturmacıların “tarafsız olmadığını ileri sürmenin” hak arama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dair idare mahkemesi kararı makalemiz sonunda yer almaktadır.

Disiplin soruşturması;

Usulüne uygun soruşturma emri ile başlayan uzun bir süreçtir. Bu süreç disiplin cezası vermeye yetkili amirin soruşturma emrini vermesiyle başlar. Disiplin amiri memur disiplin soruşturmasını görevlendireceği soruşturmacılara  yaptırabilir.

Disiplin soruşturmasında amaç, disiplin suçu isnat edilen memurun gerçekten böyle bir fiil işleyip işlemediğinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konmasıdır. Bu doğrultuda görevlendirilen soruşturmacı gerçeklerin ortaya çıkarılabilmesi, fail veya faillerin tespit edilebilmesi için delil toplayabilir. Disiplin suçu isnat edilen memurun hem aleyhine hem de lehine olabilecek nitelikteki tüm delillerin toplanması gerekir.

Dolayısıyla;

Görevlendirilen soruşturmacıların memur disiplin soruşturmasını yürütürken tarafsız davranmaları oldukça önemlidir. Örneğin, memur disiplin soruşturması, soruşturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya soruşturulan kişi ile husumeti bulunan kişi muhakkik olamaz. Veya tarafsızlığı hakkında ciddi iddialar bulunan birinin soruşturmacı olarak atanabilmesi mümkün değildir. Aksi davranış disiplin hukukuna aykırı olur.

Eğer soruşturma konusu fiilin mağduru konumunda olan, soruşturulan kişiyle husumeti bulunan yada tarafsızlığı hakkında ciddi iddialar bulunan kişi memur disiplin soruşturması muhakkiki olarak atandı ise bu usule aykırı bir işlemdir. Bu işleme itiraz edilmesi gerekir.

Aşağıda yer verilen mahkeme kararına konu olayda ….. Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan davacı, kendisi hakkında daha önce yapılan bir soruşturmada yaptığı savunmasında, soruşturmacı olarak atanan kişilerin bağımsız ve tarafsız olmadığını iddia etmiştir. Davacı, soruşturmacılardan bazılarıyla husumetinin bulunduğunu bu nedenle değiştirilmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı ve dava açacağı yönünde itiraz ve savunmalarda da bulunmuştur.

Bu savunma ve itirazları nedeniyle davacı hakkında ikinci bir disiplin soruşturması açılmış, “dayanıksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak” suçunu işlediği kanaatiyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.  Verilen disiplin cezasına karşı tarafımızca iptal davası açılmıştır.

Açılan dava sonucunda DAVAMIZ KABUL EDİLMİŞ, İDARİ İŞLEM (disiplin cezası) İPTAL EDİLMİŞTİR.

Adana İdare Mahkemesi tarafından verilen KARARDA özetle;

“… Davacının kendisi hakkında yürütülen soruşturmada, soruşturmayı yürüten komisyon üyelerinden bazılarıyla aralarında kişisel husumet bulunduğu, bu kişilerin değiştirilmesi gerektiği, tarafsız olmadıklarını bu nedenle haklarında suç duyurusunda bulunacağı yönünde beyanları açıkça bir tehdit veya psikolojik bir baskı olmadığı. Bu nedenle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 53. maddesinin (b) bendinin 3. Fıkrasının (ı) alt bendinde belirtilen ”dayanıksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak” suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Sonuç olarak,

Disiplin soruşturmasında soruşturmacının tarafsız davranması hayati öneme sahiptir. Atanan soruşturmacının tarafsız davranmaması halinde gerekli itirazlar yapılmalı ve soruşturmacıların değiştirilmesi istenmelidir. Bu itirazda bulunmak hak arama özgürlüğü kapsamındadır.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ksg 1_0001
ksg2
ksg3