Doktor Öğretim Üyesi Kadrosunda Jüri Raporu Eksikliği

Bu makalemizde doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği halinde neler yapılacağı konusunda emsal karar doğrultusunda bilgi vereceğiz. Akademik kadrolardan biri olan, yardımcı doçent kadrosu olarak da bilinen doktor öğretim üyesi kadroların atama liyakat ilkesi gereği jüri raporları ile yapılmaktadır. Ancak jüri raporları karar vericiler açısından bağlayıcı değildir.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6. maddesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda jürinin nasıl teşekkül ettirileceği açıkça belirtilmiştir. Maddeye göre, doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda 3 kişiden oluşan bir jüri belirlenmelidir. Jüri üyelerinden en az bir tanesinin ise kadronun bulunduğu üniversite dışından biri olması zorunlu unsurdur. Üniversite dışından görevlendirilen jüri üyesinin raporunun da temin edilmesi ile amaçlanan objektif değerlendirmenin teminidir. Belirlenen jüri üyesinin raporunu sunmaması durumunda başka bir jüri üyesinin belirlenmesi gerekir. Nihayet en az biri üniversite dışından olmak üzere 3 jürinin de raporu tamamlandığında atanma talebinin kabulü veya reddi yönünde karar alınabilecektir. Doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği halinde olumlu veya olumsuz karar oy çokluğu ile dahi olsa alınamaz. Özellikle Üniversite dışından atanan jüri üyesinin doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği halinde objektif bir inceleme yapılmadığından söz etmek mümkün olacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosunda Jüri Raporu Eksikliği Halinde Neler Yapılabilir?

Yukarıda yer verdiğimiz üzere doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği giderilmelidir, eksiklik giderilmeden karar alınması söz konusu olamaz. Jüri raporlarından birinin eksik olması halinde diğer iki jürinin kanaati aynı doğrultuda olsa dahi oy çokluğu ile kadroya atanma-atanmama yönünde bir karar alınamaz. Üniversite dışından atanan jürinin görev almasının objektiflik ilkesi gereği olduğu gözetildiğinde özellikle bu jürinin doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği halinde bu ilkenin çiğnenmiş olduğu peşinen söyleyebilir.

Aşağıda yer verdiğimiz emsal kararda da doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği durumuna açılan iptal davasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Yer verilen yürütmenin durdurulması kararı kesinleşmiştir. Somut olayda  doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma talebiyle yaptığı başvurusu reddedilen müvekkil adına dava açılmış ve yapılan işlemde jüri raporlarının tamamı beklenmeden olumsuz işlem tesis edildiğinden yürütmenin durdurulması talebimiz kabul edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından da objektif değerlendirmenin temini açısından okul dışından görevlendirilen jüri üyesinin raporunun da temin edilmesi gerektiği, belirlenen jüri üyesinin raporunu sunmaması durumunda başka bir jüri üyesi belirlenebilecekken davalı idarece bunun yapılmadığı hususları dikkate alındığında; kanunun zorunlu kıldığı süreç tam olarak işletilmeden davacının başvurusunun değerlendirilerek doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak kararın yürütmesi durdurulmuştur.

Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamış-sansürlenmiş olup, doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma talebinin reddi konusunda iptal davası ve ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği

doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği1
doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği2
doktor öğretim üyesi kadrosunda jüri raporu eksikliği_0001

Akademik Davalar İle İlgili Bilgi Yazılarımız

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde

  • Haksız yazarlık cezası ile ilgili olarak buradan,
  • Tekrar yayım cezası ile ilgili olarak buradan,
  • Profesörlük kadrosuna atama yapılmaması ile ilgili karara buradan,
  • Akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili buradan,.
  • Akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan,
  • Öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan,ulaşabilirsiniz.
  • Daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararına burada,
  • Öğretim görevlisi atamasında yürütmenin durdurulması ile ilgili bir kararımıza buradaki yazımızda yer vermiştik.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir