Doçentlik Başvurusunda Etik İhlali Nedir?

Bu makalemizde doçentlik başvurusunda etik ihlali nedir, doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğu yönünde ÜAK’dan jüri raporu gelmesi halinde neler yapılabilir, savunma dilekçesi nasıl hazırlanır, sonuçları nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Doçentlik Başvurusunda Etik İhlali Nedir?

Kanuni düzenleme olan Doçentlik Yönetmeliği‘ne göre doçentlik başvuruları her yılın Mart ve Ekim ayında Üniversiteler Arası Kurul‘a yapılmaktadır. Başvuran adayların durumu doçentlik komisyonu tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilir. Doçentlik jürisi tarafından yapılacak ilk değerlendirme adayın başvuru dosyasında bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünde olacaktır. Doçentlik başvurusunda etik ihlali olarak bilinen uyuşmazlık da burada ortaya çıkmaktadır. Nitekim Yönetmelik gereğince jürinin ilk ve öncelikli olarak inceleyeceği husus doçent adayının başvurusunda etik ihlali bulunup bulunmadığıdır. Zira tek bir jüri üyesinin dahi adayın eserlerinde etik ihlali bulunduğu yönünde rapor tanzim etmesi halinde, bu iddia hakkında  bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından bir karar verilinceye dek doçentlik başvurusuyla ilgili hiçbir işlem yapılamaz.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur ve söz konusu komisyonlar tarafından doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğuna dair iddialar araştırılır.

Doçentlik Başvurusunda Etik İhlali ve Savunma Dilekçesinin Hazırlanması

Doçentlik başvurusunda etik ihlali iddiasının bulunması halinde savunma dilekçesi hazırlanması gündeme gelecektir. Zira, Kurul tarafından doçent adayına jüri raporu ve diğer belgeler tebliğ edilerek etik ihlali iddiasına ilişkin savunmalarını hazırlaması için 15 gün süre verilir. Doçentlik başvurusunda etik ihlali iddiasına karşı savunma dilekçesi kişinin kendisi veya avukatı tarafından hazırlanabilir ancak etik ihlali iddiasının hem doçentlik süreci hem de disiplin yaptırımları bakımından ağır sonuçları olabileceği söz konusu olduğundan bu hususta profesyonel bir destek alınmasını faydalı görüyoruz. Zira makalemizin devamında açıkladığımız üzere adayın doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğu sonucuna varılması halinde disiplin soruşturması ve ceza tecziyesi de gündeme gelebileceğinden, bu aşamada yapılacak savunma hayati öneme sahiptir.

Bu dilekçe hazırlanırken tüm hukuki metinlerde olduğu gibi, yalın bir dilde, açıklayıcı ve kapsamlı olması, emsal yargı kararlarına atıf yapılması hatta iddia edilen etik ihlali türüne göre gerekli olması halinde çeşitli tablo ve şemalar ile zenginleştirilmesi gerektiği ve muhakkak yazılı savunma verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Doçentlik Başvurusunda Etik İhlali İddiasının Sonuçları

Adayın eser veya eserlerinde yani doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunmadığı sonucuna varılması halinde doçentlik değerlendirmesi kaldığı yerden devam eder. Bu durumda ayrıca, etik ihlali bulunduğu iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılır.

Adayın doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğu sonucuna varılması halinde ise, doçentlik başvuru iptal edilir ve bu aday en erken üçüncü dönemde doçentliğe başvurabilir. Doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğu sonucuna varılması halinde karar disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi ve gereği için adayın bağlı olduğu kuruma da bildirilir. Bu durumda etik ihlali nedeniyle başlatılacak disiplin soruşturması gündeme gelir.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, doçentlik başvurusunda etik ihlali bulunduğu iddiası değerlendirme jürisinin raporu dışında doçent adayı hakkında üçüncü kişiler tarafından verilecek şikayet veya ihbar dilekçeleri ile de gündeme gelebilecektir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , idare hukuku avukatı olarak, İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davalarının yanı sıra, disiplin soruşturmaları ile etik soruşturmalarının her aşamasında hukuki destek sağlamaktayız. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

One thought on “Doçentlik Başvurusunda Etik İhlali Nedir?

  1. Gülseren Tor Reply

    Merhabalar. Benim doçentlik dosyamda etik ihlal nedeni olarak yazılarımın yayımlandığı dergilerin TR dizinde taranmadığı gösteriliyor. Dergiye gönderdiğim yazıların dergilerin TR dizinlemeye girmeden önceki yıllara ait olduğu ileriye sürülüyor. Doçentliğe başvuru koşullarında derginin indekslere girdiği yıla ait hiçbir bilgi yok. Bu durumda benim nasıl bir yol izlemem gerekir? Ulusal yayın olarak gösterdiğim kitabın ulusal yayın olduğunu gösteren belge yok diyorlar. Üiversitelerarası Kurul Başkanlığı benden savunma metni istiyor. Bu konuda sizden nasıl yardım alabilirim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir