Disiplin Soruşturması Tanık İfade Tutanağı

disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı, disiplin soruşturmasında tanık ifadesi nasıl alınır, disiplin soruşturması ifade tutanağı tanıklar için, adana idari dava avukatı

Bu makalemizde disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı örneğini paylaşacağız. Disiplin soruşturmasında soruşturma geçiren memur, savunmasına esas olarak tanık dinlenmesini talep edebilir. Bu durumda tüm delilleri toplamak yükümlülüğü bulunan soruşturmacının, tanıkları uygun bir yolla çağırarak ifadelerine başvurması gerekir. Bu makalemizde de tanıkların ifadelerinin alınması sırasında kullanılabilecek disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı örneği ni paylaşıyoruz.

Disiplin Soruşturması Tanık İfade Tutanağı

Disiplin soruşturmasında tanık ifadesi oldukça önemli bir delildir ancak tanık dinlenmesi konusunda da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur Bir olayın tanığı olan kişilinin, aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesi hatalı bir uygulamadır, disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı düzenlenemez. Dolayısıyla disiplin amirinin tanık olarak dinlenmesi halinde disiplin amiri artık disiplin cezası veremez.

Dava; davacı hakkında yapılan soruşturma sonucu kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.Davacıya isnad edilen olaya ilişkin düzenlenmiş olan soruşturma raporunda, davacı hakkında isnat edilen eyleme ilişkin tanık olarak ifadesi alınanlardan kişinin aynı zamanda dava konusu işlemi tesis eden kişidir.Buna göre, davacıya isnad edilen olayın tanığı olarak gösterilen ve ifadesi alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından aynı eylem nedeniyle davacıya ceza verilmiş olması hususu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, bir olayın tanığı olan kişilinin, aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesinde, disiplin cezalarının tarafsızlık ve objektiflik kriterine uygun olarak verilmesi ilkesine aykırılık görüldüğünden bu haliyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. DANIŞTAY 12. DAİRE Esas Numarası: 2012/5247 Karar Numarası: 2015/7042 Karar Tarihi: 22.12.2015

Danıştay 5. Dairesi verilen disiplin cezasını amire saygısızlık fiilinin işlendiği yolunda tanık bulunmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı bulunup bulunmaması hali de büyük önem arz etmektedir.

Dava, polis memuru olarak görev yapan davacının, görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davrandığından bahisle “dört ay kısa süreli durdurma” cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de bir alt ceza olan “üç günlük aylık kesimi” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.Olayın taraflarınca verilen ifadelerin birbiriyle örtüşmediği, beyanlar arasında çelişki olduğu, disiplin soruşturmasının diyalogun diğer tarafı olan İlçe Emniyet Müdürü tarafından düzenlenen tek yanlı tutanağa istinaden başlatıldığı amire saygısızlık fiilinin işlendiği yolunda taraflar dışında başka tanık da bulunmadığı görülmüştür.Bu durumda, davacının görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak fiilini işlediğinin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, davacı tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddeden idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. DANIŞTAY 5. DAİRE, Esas Numarası: 2016/16858, Karar Numarası: 2018/15491, Karar Tarihi: 12.09.2018

Disiplin soruşturmasında sanıklar için ifade tutanağı örneği ne buradan ulaşabilirsiniz.

Disiplin Soruşturması Tanık İfade Tutanağı Örneği

………………………

İFADESİ ALINANIN:
1. Adı Soyadı: ………………………………..
2. Doğum yeri ve tarihi: ………………………………..
3. Ana adı: ……………………………….. Baba adı: ………………………………..
4. Görevi veya unvanı: ………………………………..
5. Görevli olduğu birim: ………………………………..
6. İkametgah adresi: ………………………………..

İFADENİN ALINDIĞI YER: ………………………………..

İFADE TARİHİ: …./…./…….

Yukarıda açık kimliği yazılı …………….. …………………’a yemini yaptırıldı. “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” demesi üzerine soruşturma konusu olay açıklandıktan sonra soruldu;

SORU 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

SORU 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CEVAP 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, hazırlanan tutanak ifade sahibi tarafından tekrar olundu. Yazılanların doğru olduğunu ifadenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak hep birlikte imzalandı.

İFADEYİ ALAN                                   İFADEYİ YAZAN                                 İFADEYİ VEREN

SORUŞTURMACI                                      KATİP                                                 TANIK

………………………                                ………………………                                    ………………………


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir