Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Delil tespiti dilekçesi örneği, ayıplı mal delil tespiti dilekçesi, hasar tespiti delil tespiti dilekçesi, delil tespiti dilekçe örnekleri, adana avukat

Bu makalemizde delil tespiti dilekçesi örneği paylaşacağız. Delil tespiti en basit tanımıyla ileride açılacak veya açılmış bir dava ile ilgili olarak hemen delilin toplanmasını ve teminat altına alınmasını sağlayan bir geçici hukuki korumadır. Delil tespiti hmk düzenlemesi çerçevesinde delil tespiti nedir, delil tespiti davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir, delil tespiti harç ve masrafları nelerdir gibi soruları ilgili makalemizde yanıtlamaya çalışmıştık. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Bu makalemizde delil tespiti dilekçesi örneği yer almaktadır.

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Ayıplı Mal Delil Tespiti Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEYEN: ………………….

VEKİLİ: Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU : Ayıplı mala ilişkin delil tespiti talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

 1. Müvekkil ………… bayisinden ……… marka düz vites binek tipi otomobili (Şaşe No: ….. Motor No: ……) sıfır km olarak satın almıştır. (Ek-1: …… seri nolu …/…/.…. tarihli fatura) Araç müvekkile …/…/.…. tarihinde teslim edilmiştir.
 2. Müvekkil aldığı aracın vites geçişlerindeki zorlanma nedeniyle aynı şikayetle defalarca yetkili servise götürmüştür. Bu süreç içinde çeşitli bakım, değişim ve onarım işlemleri yapılmış, her seferinde sorun giderildi diyerek veya araçta herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek müvekkili sürüncemede bırakmıştır.
 3. Bu nedenle ilerde açacağımız davalara esas olmak üzere müvekkilin aracındaki gizli ayıbın bilirkişiler aracılığı ile tespiti için iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Fatura (Ekte arz edilmektedir)
 2. Keşif,
 3. Bilirkişi,
 4. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM            : Müvekkilin ……. Şaşe, ….. motor nolu …. plakalı aracı üzerinde bilirkişiler aracılığı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, aracın ayıplı olduğunun delil tespiti yoluyla tespitine, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Delil Tespiti İsteyen Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Hasar Tespiti Delil Tespiti Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEYEN: ………………….

VEKİLİ: Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU :Hasarların yerinde delil tespiti suretiyle tespiti ve hasar bedelinin belirlenmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

 1. Müvekkil Adana ili … ilçesi.. mahalle …. sokak … noda bulunan …. apartmanın … nolu bağımsız bölüm malikidir. Karşı yan …..… de aynı binanın …. nolu bağımsız bölüm malikidir. Söz konusu apartmanda kat mülkiyeti kurulmuştur.
 2. Ne var ki karşı yanın bağımsız bölümünde, musluklarının açık tutulması nedeniyle akan sular, bir alt katta olan müvekkile ait bağımsız bölümde maddi zarara neden olmuş eşyalar ve kapılar hasara uğramıştır.
 3. Bu nedenle ilerde açacağımız zarar ziyan davasına esas olmak üzere müvekkile ait bağımsız bölümde hasar ve zararların ve bedellerinin bilirkişiler aracılığı ile delil tespiti olarak tespitini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Tapu kayıtları
 2. Yönetim planı
 3. Yapı projesi
 4. Keşif
 5. Bilirkişi incelemesi.
 6. Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM                : Talebimizin kabulü ile karşı yana ait bağımsız bölüm ve müvekkile ait …. nolu bağımsız bölümde bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılarak; suların karşı yanın bağımsız bölümünden akıp akmadığının, bağımsız bölümümdeki hasar ve zararların tespiti ile zarar ve hasar bedelleri ile onarılıp onarılamayacağının, onarılırsa ne sürede onarılacağının, onarma bedelinin ne meblağa baliğ olacağının tespitini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Delil Tespiti İsteyen Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir