Davayı Kabul Dilekçesi Örneği

Davayı kabul dilekçesi, davayı kabul dilekçesi örneği, davanın kabulü nedir, davanın kabulü halinde yargılama giderleri harç vekalet ücreti, adana avukat.

Bu makalemizde davayı kabul dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Davayı kabul davalının davacının talep sonucunu kısmen veya tamamen kabul etmesidir. Davayı kabul dilekçe ile yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. HMK’na göre; Davayı kabul dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılabilir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için “Davanın Kabulü Nedir?” başlıklı makalemizi buradan inceleyebilirsiniz.Davanın kabul edilmesinin sonuçları, davanın kabulü halinde yargılama giderleridavanın kabulü halinde harç, davanın kabulü halinde vekalet ücreti, davanın kabulü ile ilgili yargıtay kararları gibi konu başlıkları ilgili makalemizde ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu makalemizde davayı kabul dilekçesi örneğine yer verilecektir.

Davayı Kabul Dilekçesi

ADANA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2020/…..

DAVALI: ………………….

VEKİLİ: …………………..

DAVACI: ………………….

KONU : Davayı kabul beyanımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Müvekkilimiz, Sayın Mahkemeniz nezdinde … Esas numarası ile kayıtlı, tarafları …… olan …. davaya konu talep sonucunu ve davacının taleplerini kabul etmektedir. Yargılamayı sürüncemede bırakmamak adına iş bu davayı kabul dilekçesi ile Sayın Mahkemenize başvurarak, karşı tarafa tebliğini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde, dosyada mevcut olan vekaletnamemizde de kabul yetkimiz bulunması nedeniyle, açılan davayı kabul ettiğimizi bildirir, Sayın Mahkemenizce bu yönde karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

One thought on “Davayı Kabul Dilekçesi Örneği

  1. Ferah Reply

    Bu dilekçe örneği ,tapu iptal davasında davalının davayı kabul etme dilekçesi olarakta kullanılabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir