Davaya Katılma Dilekçesi (HMK)

davaya katılma dilekçesi, davaya katılma dilekçesi örneği, hukuk davaya katılma dilekçesi hmk adana avukat, adana boşanma avukatı, avukat selce maraş büken

Bu makalemizde davaya katılma dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. HMK‘nda davaya katılma 65 ve 66 maddelerinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilir. Buna asli müdahale denir. Asli müdahale haline dava ile asıl yargılama birlikte yürütülür ve karara bağlanır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66. maddesinde ise feri müdahale düzenlenmiştir. Buna göre, dava dışı üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.

Davaya Katılma Dilekçesi (HMK)

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../…… Esas 

KATILMA TALEBİNDE BULUNAN: …………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVACI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

DAVALI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

KONU : Davacının yanında davaya katılma talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan ……… davasında aşağıda arz edeceğimiz nedenler dahilinde davacı ……..’nın yanında davaya katılma talebimizi iletme zorunluluğumuz doğmuştur. Nitekim açılan dava niteliği itibariyle müvekkilimizi de yakından ilgilendiren bir dava olup, davalı ortaya koyduğu haksız fiil ile mal sahibi olan müvekkilin haklarını da ihlal etmektedir. Şöyle ki;

Görülmekte olan davada davalı ………. davacının alt kiracısı olup, müvekkil ise davalı ……’ne kiralanan taşınmazın sahibidir. Davalının kiralanan taşınmaza verdiği zarar ziyan nedeniyle müvekkil de zarara uğradığı izahtan varestedir. Bu nedenle açılan davada Katılan Davacı olarak yer almak istemekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve yagılamanın işine yarayacak her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK 65, 66, 67, 68, 69 ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde Sayın Mahkemenizin …./…… Esas sayılı davasında davacı yanında davaya katılmamıza, karar verilmesini saygı ile talep ederiz.

Müdahale Talebinde Bulunan
…………… Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir