Davadan Feragat Nedir?

Davadan feragat halinde vekalet ücreti, yargılama giderleri, harç, davadan feragar hmk, davadan feragat yeniden dava açma, adana avukat, davadan vazgeçme

Davadan feragat davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi anlamına gelir. Davadan feragat HMK ‘nun 307. maddesinde düzenlenmiş olup, davaya son veren taraf işlemlerindendir. Dolayısıyla davacının davadan feragat etmesi halinde bu durum davalının veya mahkemenin muvafakatına bağlı olmaksızın davaya son verir. Davadan feragat için davacının yazılı veya sözlü feragat beyanının mahkemeye ulaşması yeterlidir. Davadan feragat özü gereği yalnızca davacı tarafından yapılabilecek bir usul işlemidir.

Davadan Feragat Nedir?

Nitekim davadan feragat HMK ‘nun 309. maddesine göre de; Feragat dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılabilir.  Davadan feragatin hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.

Diğer yandan davadan kısmen feragat edilmesi halinde, feragat edilen kısmın açıkça belirtilmesi gerekir. Davadan kısmen feragat edilmesi halinde, feragat edilmeyen kısım için yargılamaya devam olunur.

Davadan feragat hüküm kesinleşinceye dek her aşamada yapılabilir.

Davadan Feragatin Sonuçları

Davacının davasından feragat etmesi ile uyuşmazlık son bulur. Davacının davasının tamamından feragat etmesi halinde mahkeme davanın feragat nedeniyle reddine karar verir.  Verilen karara karşı kanun yoluna başvurmak kural olarak mümkün değildir.

Davadan feragat yeniden dava açma mümkün değildir. Zira feragat maddi anlamda kesin hüküm sonucunu doğurur. Bu nedenle davadan feragat halinde aynı konuda yeniden dava açılamaz, açılırsa da kesin hüküm nedeniyle dava reddedilir.

Ayrıca davacı feragat beyanını bir kez ortaya koyduktan sonra, feragatten rücu edemez, geri dönemez.

Davadan Feragat Halinde Yargılama Giderleri

Davadan feragat halinde yargılama giderleri konusu HMK’nun 312. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre davacı davasından feragat ederse yargılama giderlerine katlanmaya mecburdur. Davadan feragat halinde harç konusunda da Harçlar Kanununa göre, davasından feragat eden davacı karar ve ilam harcının üçte ikisini öder.

Davadan Feragat Halinde Vekalet Ücreti

Davadan feragat halinde vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Düzenlemeye göre; anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir