YÖK Personel Disiplin Hukuku

YÖK Personel Disiplin Hukuku

Akademisyenlere verilecek disiplin cezaları ve akademisyenler hakkında yürütülecek disiplin soruşturmaları, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Bu nedenle akademisyenler hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmaları arasında usul ve esasa ilişkin önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Örneğin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında 657 sayılı Kanun’a ilaveten yükseköğretime özgü bazı disiplin suçları da vardır. Gerek disiplin soruşturmalarının yürütülme usulü, gerekse disiplin cezalarındaki farklılıklar sebebiyle, bu hususta belirli bir uzmanlık gerekmekte olup; akademisyenlerin disiplin soruşturmalarında savunmalarının yapılması, disiplin cezasına itiraz edilmesi ve itirazın reddi halinde iptali için kanun yoluna başvurulması için gerekli işlemler hukuk büromuz tarafından yapılmaktadır.