Memur Disiplin Hukuku

Memur Disiplin Hukuku

Disiplin soruşturmasında savunma hakkı tanınmadan tamamlanamayacak idari işlemlerdendir. Kamu hizmetini üstlenen memurların belli kural ve yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde disiplin cezası ile tecziye edilmesi kanunu bir gereğidir. Ancak memura açılacak disiplin soruşturmasının nasıl yürütüleceği, disiplin cezasının nasıl uygulanacağı, hangi eylemin hangi cezayı gerektirdiği kanun ile sıkı sıkıya düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda memur hakkında yürütülecek disiplin soruşturmasının kanunun aradığı unsurları taşımaması (örneğin disiplin soruşturması geçiren memur ile husumeti bulunan bir muhakkikin soruşturmayı yürütmesi veya disiplin soruşturması geçiren memurun toplanmasını talep ettiği delillerin toplanmaması, tanıklarının dinlenmemesi vb durumlarda) verilecek disiplin cezası iptale tabi olacaktır.

Bu anlamda, memurlar hakkında verilen disiplin cezasına itiraz edilmesi ve itirazın reddi halinde iptali için kanun yoluna başvurulması için gerekli işlemler hukuk büromuz tarafından yapılmaktadır.

İlgili makalelerimiz için;

Adana İdari Yargı Avukatı

Memur Disiplin Soruşturması ve Tarafsızlık

Memur Disiplin Soruşturması Usulü

Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Memur Disiplin Cezası İptal Davası