Boşanma Davası Ses Kaydı Delili

BOŞANMA DAVASI SES KAYDI ADANA BOŞANMA AVUKATI YARGITAY

Bu makalemizde boşanma davası ses kaydı delil niteliği, yargıtay kararı doğrultusunda incelenecektir. Boşanma davalarında taraflar özellikle karşı tarafın kusurlu davranışını boşanma nedeni olarak belirttikleri hallerde, bu kusurlu davranışı ispat edebilmek adına boşanma davasında ses kaydı, görüntü kaydı gibi delil niteliği bulunan kayıtlara başvurmaktadır. Boşanma davasında ses kaydının delil niteliği davanın içeriğine göre belirlenmelidir.

Boşanma Davasında Ses Kaydı Kullanılabilir Mi?

Öncelikle belirtmekte fayda görüyoruz ki, habersiz biçimde alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğindedir. Ayrıca bu şekilde alınan ses kaydı, özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi pek çok suçu ihtiva edebilir. Ancak ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinin ve suç oluşturmasının istisnalarından biri boşanma davalarıdır. Açılan boşanma davası yürütülürken sunulan ses kaydı çoğu zaman önemli bir delil olmaktadır.

Boşanma Davasında Ses Kaydının Delil Niteliği

Boşanma davasında ses kaydının delil niteliğini irdelemeden önce, bu ses kaydının delil elde etmek amacıyla oluşturulup oluşturulmadığının irdelenmesinde fayda vardır. Örneğin eşlerden birinin kurguya dayanılarak sırf delil elde etmek amacıyla eşini kışkırtması ve  gerçekleştirdiği tartışmanın kayıtlarını mahkemeye sunması halinde, ses kaydı hukuka aykırı üretilmiş delildir. Yargıtay kararları bu tip durumlarda, hukuka aykırı biçimde üretilen ses kayıtlarının hukuka aykırı olduğunu, delil niteliğinin bulunmadığı, hükme esas alınamayacağına yöneliktir.

Diğer yandan hayatın olağan akışı içinde meydana gelen yani bir kurguya dayanmayan, yüz yüze yapılan konuşmaların ses kaydının delil niteliği vardır. Her ne kadar karşı tarafın rızası olmadan elde edilen bu tip ses kayıtları hukuka aykırı delil olsa da, boşanma davası bu kuralın istisnasıdır. Bu hususta Yargıtay kararlarında da boşanma davasında kullanmak için ses kaydı yapan kişinin hukuka aykırı bir amaçla hareket etmediği vurgulanmaktadır.

Boşanma Davasında Ses Kaydı Yargıtay Kararları

“…Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek , eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz. Aksine, aile birliğine ilişkin ortak yaşanılan mekana davalının, meşru olmayan bir amaç için arkadaşlarını kabul etmesinde, aile hayatının gizliliğini ihlal söz konusudur. Bu bakımdan sözü edilen delilin elde edilişinde hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemez…” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2007/17220 E, 2008/13614 K, 20.10.2008 T)

“…Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık, baldızı olan katılan ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydetmiştir. Bu kaydı eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunmuştur. Sanığın, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacı taşıyan eyleminde hukuka aykırı olarak hareket etme bilinciyle davranmadığı anlaşılmıştır. Ancak sanık, …. konuşma kayıtlarını konuşma ve aile bireyleri ile ilgisi olmayan üçüncü kişi konumunda bulunan tanıklar …. ve …. adlı kişilere dinletmiştir. Bu çerçevede sanığa bu eylemi nedeniyle ek savunma hakkı hatırlatılarak TCK’nın 134/2.maddesinde tanımı yapılan özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanık hakkında mahkumiyete karar verilmesi gerekmektedir.” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2018/8075 E, 2019/1860 K, 13.02.2019 T)

“…Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde yada yatağın altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu mekanın eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan kadın gizli mekan kabul edilemez. Hiç kimse evindeki bir mekanda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz.” (Yargıtay HGK 2002/2-617 E, 2002/648 K)

Bu doğrultuda boşanma davası ses kaydı deliline dayanılabilir. Boşanma davasında kullanılan ses kaydı hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmeyeceği gibi suç da oluşturmaz.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir