Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 327. maddesine göre; Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir hükmüne amirdir. Dolayısıyla beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, CMK’nın 324/1, 327/2 ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi kanunun bir gereğidir.

Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hükmedilecek vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine karar verilir ve beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi karar kesinleştikten sonra ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İdari İşler Müdürlüğü‘ne gönderilir.

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN               :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                          : Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli, 2019/… Esas ve 2019/… Karar sayılı kararında beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren müvekkilimiz yararına hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALARIMIZ

 1. Müvekkilimiz …… hakkında yapılan yargılama sonucunda, Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli, 2019/… Esas ve 2019/… Karar sayılı ile müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş; verilen beraat kararı istinaf incelemesine gitmeyerek …/…/…. tarihinde kesinleşmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararının ve kesinleşme şerhinin onaylı örneklerini ekte sunuyoruz. (Ek-1)
 2. Müvekkilimiz hakkında verilen karar …/…/…. tarihinde kesinleştiğinden hazine aleyhine hükmedilen avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.
 3. Bu sebeple hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi için …… Bankası …… Şubesi’nin TR………… IBAN numarasılı hesabına ödemelerin aktarılması için iş bu dilekçeyi yazma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli, 2019/… Esas ve 2019/… Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz hakkında verilen ve kesinleşen beraat hükmü gereğince hazine aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin …… Bankası …… Şubesi’nin TR………… IBAN numarasına ödenmesini saygılarımızla talep ederiz.

Beraat Eden Sanık Müdafi

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

EKLER                                            :

Ek-1: Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli, 2019/… Esas ve 2019/… Karar sayılı kararının onaylı örneği,

Ek-2: Adana … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…. tarihli, 2019/… Esas ve 2019/… Karar sayılı kararının kesinleşme şerhinin onaylı örneği,

Ek-3: …/…/…. tarih ve …… sayılı serbest hizmet makbuzu aslı

Ek-4: Onaylanmış vekaletname örneği

Ek-5: Vekalet harcı makbuzu

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

 1. Ali yıldırım Reply

  Burada şunu tam anlayamadım. Para beraat eden sanık hesabına mı yatırılıyor. Yoksa bu para doğrudan avukat hesabına yatırılıp sanık bu paradan yararlanamıyor mu?

  • Av. Selce MARAŞ BÜKEN Post authorReply

   Sanığın beraat etmesi halinde hak edilen vekalet ücreti, avukatının hesabına yatar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir