Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı

Bedelli askerlikte kıdem tazminatı ödenir mi, bedelli askerlikte kıdem tazminatı emsal karar, adana iş avukatı, bedelli askerlik nedeniyle iş akdinin feshi

Bu makalemizde bedelli askerlikte kıdem tazminatı ödenir mi sorusuna güncel bir emsal karar doğrultusunda cevap bulmaya çalışacağız. Bilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/3. maddesinde ise askerlik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiş ve bedelli askerlikte kıdem tazminatı yönünden bu hususta bir değişiklik yapılmamıştır. Esasında iş akdini bedelli askerlik nedeniyle fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekliliği hususunda bir çelişki bulunmamaktadır. Buna rağmen 7146 sayılı Kanun’un işçinin ücretsiz izinli sayılması yönünde bir düzenleme yaptığından uygulamada sorunlar ortaya çıkmıştır. Halbuki 1475 sayılı İş Kanunu doğrultusunda bedelli askerlikte kıdem tazminatı nın işçiye ödenmesi gerekir. Zira 7146 sayılı Kanun’un düzenlemesi işçinin bedelli askerlikte kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmamakta, sadece işçiye işe geri dönebileceği yönünde bir nevi teminat vermektedir.

Bedelli askerlikte kıdem tazminatı konusunda emsal karar olarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2019/2257 Esas, 2020/167 Karar ve 24/01/2020 tarihli güncel kararında 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında iş akdini askerlik sebebiyle fesheden kişinin bedelli askerlikte kıdem tazminatı hak edeceğine karar vermiştir.

Kararda özetle; “4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü işe başlama şeklinde iki önemli hakkı vardır. Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceğine dair düzenleme İş Kanunu’nun ilgili maddesine yer almakta olup, bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 7146 sayılı Kanunda, temel askerlik süresince çalışanın işyeri tarafından ücretsiz izinli olarak sayılacağına yer verildiğinden, bedelli askerlik nedeniyle işine ara verecek işçinin askere gideceğini belirterek iş akdini feshetmemişse dönüşünde aynı yerde çalışma hakkına da sahiptir. Ancak bunun yerine ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir fesih olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır. Davacı 1475 Kanun’a göre fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı işveren işten ayrılış bildirgesini 03 (işçi istifası) koduyla vermiştir. Dava ve ıslah dilekçesinde talep edilen miktarlar dikkate alınarak bilirkişi raporunda hesaplanan 6.288,48 TL kıdem tazminatı alacağı için kabulü gerekmektedir.”

Adana iş avukatı olarak diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir