Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık davası dilekçe örneği, babalık davası dilekçesi, babalık davası nasıl açılır, babalık davası nedir, adana boşanma avukatı...

Bu makalemizde babalık davası dilekçe örneği yer almaktadır. Babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla belirlenmesini sağlayan dava türüdür. Medeni Kanununun 301 ve devamı maddelerinde düzenlenen babalık davası sonucunda mahkemenin verdiği babalık hükmü ile soybağı kurulur.

Ayrıntılı bilgi için buradan “Babalık Davası Nedir?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Bu makalemizde “Babalık Davası Dilekçesi”ne yer verilecektir.

Babalık Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………

KONU: TMK m.301 maddesi uyarınca davalının müvekkil ile evlilik dışı ilişki sonucu hayata gelen müşterek çocuğun biyolojik babası olması dolayısıyla babalığın hükmen tayini, müşterek çocuk için nafaka, doğum masrafları ve tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

 

  1. Müvekkil ile davalı  …/…/…-  …/…/… tarihleri arasında nişanlılık ilişkisi yaşayıp, …..…  adresinde birlikte kalmış, bu birliktelik sırasında tarafların  ilişkilerinin ciddi olması ve evlilik planları yapıyor olmaları nedeni ile taraflar cinsel ilişkiye girmişler ve yaşanılan ilişki sonucu müvekkil hamile kalmıştır.
  2.  Davalı müvekkilin hamile olduğunu öğrenince böyle bir mesuliyet almak istemediğini söyleyerek ortak konutu terk etmiştir.
  3. Davalının ortak yaşanılan evi terk etmesinden sonra müvekkil hamile olmasından dolayı çalışamamış, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşamasına rağmen doğum hastane vb tüm giderleri tek başına karşılamıştır. Müşterek çocuk …/…/… tarihinde, ……… .Hastanesinde dünyaya gelmiştir. Davalı doğumu haber almasına rağmen müvekkili ve müşterek çocuğu görmek istememiş, başkasından olduğunu iddia etmiştir.
  4. Müvekkil şu an 2 yaşında olan müşterek çocuk …..’nın tüm masraflarını tek başına karşılamaktadır. Müşterek çocuk ……. halen nüfusa kaydedilmemiş dolayısıyla davalı ile aralarında hukuki bağ kurulamamıştır. Bu durum  hem çocuk  hem  de müvekkilin mağduriyetine sebep olmaktadır.
  5.  Yukarıda arz edilen nedenlerle, müşterek çocuğun babasının davalı …. olduğunun  tespiti, çocuğun davalının nüfus kayıtlarına geçirilmesi, masraflarına davalı babanın da katkıda bulunmasını sağlamak için iş bu davayı açmak zaruriyeti doğmuştur. Ayrıca doğum ve hastane masraflarının davalıdan tahsili yönünde karar verilmesi talebimiz de mevcuttur.

DELİLLER:  Nüfus kayıtları, Doğum raporu, Hastane kayıtları, DNA testi, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin, Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Davalının …… Doğumlu küçük ……nun babası olarak tespitine, müvekkilin yapmış olduğu doğum gideri, çocuğun iaşe ve sair giderleri için ……. TL tazminatın ( fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, müşterek çocuğun giderleri için aylık ……. TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,  Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Babalık davası, iş bu babalık davası dilekçe örneği ile açılabilir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu,adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir