Avukatın Borçluya Haciz Mesajı Göndermesi

avukatın borçluya haciz mesajı göndermesi, hukuk bürosundan gelen haciz mesajı, haciz sms, tehdit, avukattan gelen haciz mesajı, adana avukat

Avukatın borçluya haciz mesajı göndermesi son yıllarda uygulamada sık sık karşılaştığımız ihlallerden biridir. Hukuk bürosu haciz sms lerinde ilgili kuruma ne kadar borcunun olduğu bildirilmekte, borcu ödememesi halinde haciz ve diğer cebri icra işlemlerine devam edileceği bildirilmektedir. Söz konusu haciz sms lerini bir borç hatırlatma mesajı” olarak ele almak mümkün ise de, son zamanlarda avukatın borçluya haciz mesajı göndermesi uygulamasının borçlunun yakınlarına dahi sirayet ettiğini gözlemliyoruz. Hukuk bürosundan gelen haciz mesajı nın borçlunun akraba ve yakınlarına gönderilmesi halinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında incelenmesi gerekir. Avukattan gelen haciz mesajı can sıkıcı olmasının yanı sıra hem çeşitli suçları ihtiva ettiğinden hem de KVKK’ya aykırı olduğundan meslektaşlarımız bakımından büyük risk barındırmaktadır.

Avukatın Borçluya Haciz Mesajı Göndermesi

Avukatın borçluya haciz mesajı göndermesiKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinin 1. fıkrasına aykırı bir uygulamadır. Düzenlemeye göre; “Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine göre ise; “Bu Kanunun; … b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. ” hükmüne amirdir.

Bu doğrultuda avukatın borçluya ve borçlunun yakınlarına haciz mesajı göndermesi KVKK’na aykırı bir uygulamadır. Bu doğrultuda hukuk bürosundan gelen haciz mesajı idari yaptırıma tabidir. Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurulu  “İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayet” ile ilgili verdiği 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Kararında bu işlemi yapan avukatın 125.000,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararında özetle; Veri sorumlusu avukat tarafından, ilgili kişinin ağabeyi ve iş arkadaşlarının telefon numaralarının varsayımlara dayanan ve tam olarak ispatlanamayan bir şekilde elde edilmesi. akabinde şikayetçi ilgili kişiye ait borç bilgilerinin yani kişisel verilerin bu numaralarla paylaşılmasının; ayrıca ilgili kişinin T.C. kimlik numarası kullanılmak suretiyle GSM aboneliklerinin ve borçlarının sorgulanmasının Kanun hükümlerine aykırılık teşkil ettiği. bu suretle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve genel ilkelere aykırı hareket ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunca yürütülen veri işleme faaliyetinin Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. İlgili kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir