Askerdeyken Memurluğa Atanma Emsal Karar

Askerdeyken memurluğa atanma her zaman mümkün olmamaktadır. Askerdeyken memurluğa atanma durumunda 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48/6 maddesine göre, bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira maddeye göre askerdeyken memurluğa atanmak mümkün değildir. Bu konuyu “Askerlik Nedeniyle Atama Yapılmaması” başlıklı makalemizde ayrıntılı olarak incelemiştir. Bu makalemizde ise askerdeyken memurluğa atanma emsal karar paylaşılmaktadır.

Askerdeyken Memurluğa Atanma Emsal Karar

Daha önceki bilgilendirme makalelerimizde askerlik görevini yaparken atananların durumu yani atama hakkını kazanmış olmasına rağmen henüz devlet memurluğuna ataması yapılmadan silah altına alınan kişilerin durumu ile ilgili ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda hüküm bulunmadığını belirtmiştik. Bu durumda yargı mercileri u durumdaki kişilerin kazandığı atama hakkının saklı tutulması ve askerlik görevinin bitiminde diğer şartları taşıması halinde göreve başlatılması gerektiği yönünde karar vermektedir.

Aşağıda verdiğimiz askerdeyken memurluğa atanma emsal karar ında, Ankara 4. İdare Mahkemesi de benzer nitelikte hüküm kurmuştur. Mahkeme kararında; “Buna göre, davacının yerine getirdiği askerlik hizmetinin Anayasa’dan kaynaklanan zorunlu bir kamu hizmeti olduğu ve askerlik planlamasının şahsın iradesinden ziyade idare tarafından belirlendiği, askerlik vazifesinden kaynaklanan makul bir mazeret nedeniyle görevine başlayamadığı, askerliğini yapmakta iken, kamu görevine yerleştirilenlerin askerlik hizmeti sonrası göreve başlatılmalarını engelleyen bir düzenlemenin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının diğer şartları da taşıması hâlinde atamasının yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” diyerek askerdeyken memurluğa atanmanın mümkün olduğunu belirtmiştir.

1

Google

2

Google

3

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;
  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir